Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Daudzdzīvokļu mājas dzeramā ūdens uzskaite
Nosaukums angļu valodā Drinking Water Metering in Apartment Buildings
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs R.Neilands
Recenzents
Anotācija Denisa Kovtuna Bakalaura darba „Dzeramā ūdens uzskaite daudzdzīvokļu mājās” mērķis ir analizēt esošo situāciju un problēmas saistībā ar dzeramā ūdens uzskaiti daudzdzīvokļu mājās, piedāvājot iespējamos uzlabojumus. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt, analizēt un salīdzināt esošos informācijas avotus un publikācijas par: ūdens mērītāju dažādiem veidiem, modeļiem, precizitātes klasēm, to pareizu montāžu un ekspluatāciju; ūdens patēriņa starpības rašanos, iemesliem un iespējamiem risinājumiem; analizēt jaunāko risinājumu, tehnisko ierīču un ūdens patēriņa rādījumu nolasīšanas sistēmu lietderību ūdens patēriņa starpības mazināšanā; padziļināti izpētīt situāciju ar dzeramā ūdens uzskaiti konkrētā daudzdzīvokļu mājā Madonā, salīdzināt ūdens patēriņa starpību pirms un pēc veiktajiem uzlabojumiem, veiktajiem informatīvajiem pasākumiem, un piedāvāt risinājumus tālākai ūdens patēriņa starpības samazināšanai. Secinājums, ūdens patēriņa starpību starp mājas ievada skaitītāja rādījumu un dzīvokļu skaitītāju rādījumu summu var būtiski mazināt, pārdomāti izvēloties skaitītājus un tos uzstādot, ievērojot gan likumā, gan Latvijas Standartā, gan ražotāju ieteiktās montāžas prasības. Bakalaura darba apjoms ir 63 lapas; tas sastāv no divām nodaļām un trešās nodaļas – praktiskā projekta; tajā ir 19 attēli, 3 tabulas, 2 formulas, kā arī 12 pielikumi. Atslēgas vārdi: ūdens skaitītājs, ierīces tehniskie dati, montāžas prasības, ūdens patēriņa starpība, rādījumu nolasīšanas sistēmas.
Atslēgas vārdi ūdens skaitītājs, ierīces tehniskie dati, montāžas prasības, ūdens patēriņa starpība, rādījumu nolasīšanas sistēmas.
Atslēgas vārdi angļu valodā water meter, equipment technical data, montage requirements, water consumption difference, systems for reading indications.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 02:02:54