Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Tiešpiedziņas bezkontaktu momentdzinēja magnētiskā lauka matemātiskā modelēšana un optimizācija"
Nosaukums angļu valodā "Mathematical Modeling and Optimization of Magnetic Field for the Direct Drive Brushless Torque Motor"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Edmunds Kamoliņš
Recenzents Andrejs Zviedris
Anotācija Darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūta Elektrisko mašīnu un aparātu katedrā studiju programmas „Enerģētika un elektrotehnika” ietvaros. Darbs ir veltīts tiešpiedziņas bezkontaktu momentdzinēja magnētisko lauku matemātiskajai modelēšanai un izpētei. Darba mērķis ir veikt jaunas konstrukcijas induktormašīnas ar aksiāli neviendabīgiem ķemmveida zobiem magnētisko lauku matemātisko modelēšanu un novērtēt ķemmveida zobu lietojuma ietekmi uz mašīnas maksimālās un minimālās magnētiskās plūsmas starpības, un maksimālā elektromagnētiskā griezes momenta vērtībām. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, trīs nodaļām, nobeiguma, literatūras saraksta un pielikumiem. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīti tiešpiedziņas pastāvīgo magnētu momentdzinēji, to konstrukcija, darba īpašības, priekšrocības un trūkumi. Darba otrajā nodaļā ir apskatīta sinhrono reaktīvo mašīnu teorija un iespējamās tiešpiedziņas reaktīvo momentdzinēju konstrukcijas. Darba trešajā nodaļā ir veikts jaunas konstrukcijas induktormašīnas ar aksiālu ķemmveida zobu zonu teorētiskais apskats un pieci matemātiskās modelēšanas uzdevumi, pielietojot divas dažādas modelēšanas datorprogrammas, – QuickField un Flux3D, kas balstītas uz galīgo elementu metodi. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā, tā apjoms ir 133 lappuses, tajā ir ievietots 68 attēli, 16 tabulas, 58 formulas un 2 pielikumi. Darba izstrādei ir izmantoti 108 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tiešpiedziņa, Tiešpiedziņas bezkontaktu momentdzinējs; momentdzinējs, Sinhronais reaktīvais dzinējs, reaktīvais momentdzinējs, ķemmveida zobu zona, QuickField, Cedrat Flux, Flux3D, Galīgo elementu metode.
Atslēgas vārdi angļu valodā Direct drive, direct drive brushless torque motor, torque motor, synchronous reluctance motor, reluctance torque motor, comb-like tooth zone, QuickField, Cedrat Flux, Flux3D, finite element method
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 23:01:01