Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mājokļa telpiskā kvalitāte lielmēroga dzīvojamās ēkās Rīgā
Nosaukums angļu valodā Spatial Qualities of Mass Housing in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents profesore Sandra Treija, doktorante Ilze Miķelsone
Anotācija Lielmēroga dzīvojamās ēkas veido aptuveni pusi no Rīgas dzīvojamā fonda. Kopš neatkarības atgūšanas Rīgā ir vērojama strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās sasniedzot 643 tūkst. iedzīvotāju 2014. gadā, salīdzinot ar 916 tūkst. 1990. gadā. Rīgā atrodas 13 lielmēroga dzīvojamie rajoni, kuru attīstības īpatnības kopš 1991. gada ir ietekmējuši dažādi politiskie, ekonomiskie, demogrāfiskie un sociālie aspekti. Iedzīvotāju vidējais ienākumu līmenis Latvijā ir neatbilstošs augstajām mājokļa izmaksām, un tas kavē efektīvu dzīvojamā fonda uzturēšanu un atjaunošanu. Neskatoties uz to, Rīgā joprojām ir augsts pieprasījums pēc tipveida dzīvokļiem lielmēroga dzīvojamās ēkās, lai gan ēkas ir novecojušas, tām ir dažādas tehniskas un estētiskas problēmas. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 galvenajām daļām un secinājumiem. Darbā tiek apskatīti mūsdienu mājokļa telpiskās kvalitātes teorētiskie aspekti un to ietekmējošie faktori, raksturoti mājokļi lielmēroga dzīvojamās ēkās Rīgā un izpētītas iedzīvotāju telpiskās kvalitātes prasības un telpu izmantošanas ieradumi lielmēroga dzīvojamās ēkās Rīgā. Maģistra darba pētījuma mērķis ir raksturot Rīgas lielmēroga dzīvojamo ēku (602. un 467. sērijas) mājokļu telpisko kvalitāti un noskaidrot, kādas ir to iedzīvotāju telpiskās vides vajadzības un izmantošanas ieradumi. Darbā ir raksturots mājokļa telpiskās kvalitātes jēdziens, tās vērtēšanas principi, standarti un ietekmējošie faktori, mājokļu telpiskā kvalitāte lielmēroga dzīvojamajā vidē Rīgā kopš 1991. gada. Darbā tiek salīdzināti 467. un 602. sēriju dzīvojamo ēku mājokļu plānojumi, izstrādāti kritēriji telpiskās kvalitātes raksturošanai lielmēroga dzīvojamās ēkās, kā arī veikta 467. un 602. sēriju lielmēroga dzīvojamo ēku mājokļu iedzīvotāju aptauja par viņu telpiskās kvalitātes vajadzībām un ieradumiem tās izmantošanā. Maģistra darbā ir noskaidrotas lielmēroga dzīvojamo ēku mājokļu iedzīvotāju telpiskās kvalitātes vajadzības un iegūts situācijas novērtējums par 467. un 602. sērijas lielmēroga dzīvojamo ēku mājokļu telpiskās kvalitātes atbilstību iedzīvotāju ieradumiem un vajadzībām. Darba izstrādes procesā ir izmantota iedzīvotāju aptauja, klātienē aptaujāti tika 60 Purvciema rajona iedzīvotāji. Maģistra darbs sastāv no 71 lapaspusēm, 38 attēliem, 1 pielikuma un 53 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi mājoklis, telpiskā kvalitāte, lielmēroga dzīvojamās ēkas, apkaimes, 467. sērijas ēkas, 602. sērijas ēkas
Atslēgas vārdi angļu valodā housing, spatial quality, mass housing, 467 series buildings, 602 series buildings
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 21:24:25