Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Mezoporainu lielas virsmas materiālu izmantošanas iespēju pētījumi ūdeņraža uzglabāšanas pielietojumam autoindustrijā
Nosaukums angļu valodā Research of hydrogen storage in meso-porous large surface area materials for applications in automotive industry
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. phys, J. Kleperis, Dr.sc. ing., R. Merijs Meri
Recenzents Dr. chem., G.Bajārs
Anotācija Darbā iegūti vairāki ūdeņraža uzglabāšanai paredzēti materiāli - dažu slāņu grafēns (FLG) un sintētiskie amorfie alumosilikāti. Literatūras daļā apskatīta sintētisko un dabīgo ceolītu kā arī grafēnu sintēzes metodes un materiālu uzbūve. Šo materiālu pētījumu laikā –eksperimentālajā daļā - uzlabota FLG elektroķīmiskās sintēzes metode smalki malta-presēta un plākšņveida monolīta grafīta materiālu eksfoliācijai, kā arī apskatīta šīs metodes izmaiņu ietekme uz ūdeņraža sorbciju. Darbā uzbūvēta iekārta ūdeņraža absorbcijas/desorbcijas mērījumu veikšanai ar Sīverta metodi. Veikts strukturālo īpašību un ķīmiskā sastāva raksturojums iegūtajiem materiāliem, kā arī tie savā starpā salīdzināti, lai noskaidrotu ūdeņraža sorbcijas spēju. Atrasts, ka vislielāko ūdeņraža absorbcijas spēju uzrāda attīrīts dabīgais ceolīts - 0,84 masas % pie temperatūras -157 oC. No sintezētajiem FLG materiāliem nereducēts FLHQG (dažu slāņu grafēns, kurš iegūts no ultratīra magnetronu grafīta tīģeļa) uzrāda vislielāko ūdeņraža absorbcijas spēju - 0,41 masas % pie temperatūras -175 oC. Efektīvākais uzpildes sistēmu risinājums ūdeņraža uzglabāšanai, balstoties uz mūsu pētītajiem materiāliem, ir. kārtridža tipa degvielas tvertnes transportlīdzekļiem un stacionārie maināmie konteineri uzpildes stacijām. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 93 lpp. Darbs satur 46 attēlus, 8 tabulas un 7 pielikumus, izmantoti 85 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ūdeņradis, uzglabāšana, ceolīts, klinoptilolīts, grafēns
Atslēgas vārdi angļu valodā Hydrogen, storage, zeolite, clionoptilolite, graphene
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 18:00:26