Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta elektronika un telemātika
Nosaukums Telekomunikāciju Aparatūras ierīču projektēšana
Nosaukums angļu valodā Design of Telecommunication Equipment Devices
Struktūrvienība 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra
Darba vadītājs Dr.sc.ing., prof. E.Pētersons
Recenzents Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Telekomunikācijas aparatūras ierīču projektēšana” un darba mērķis ir apgūt teorētiskos pamatus par telekomunikācijas aparatūru un projektēšanas etapiem, un izveidot vairākas telekomunikācijas aparatūras maketes ar dažādām perifērijas ierīcēm. Darba teorētiskajā daļā ir izpētīti projektēšanas pamati, projektēšanas darba veidi un posmi, kā arī ierīču konstruēšanas principi, šīs zināšanas pēc tam tika pielietotas projektu daļā. Pirms projektēt telekomunikācijas aparatūru un ierīces ir apgūtas ierīces moduļu saskarnes jeb interfeisu tipi, un datu pārraides tipi. Pēc tam ir izskatīti vairāki populārie paralēlie un seriāli (virknes) interfeisi, standarti un interfeisu modifikācijas tādas kā LPT, EEP (IEEE-1284), ECP (IEEE-1284), SCSI, RS-232 (EIA/TIA-232), RS-485 (EIA/TIA-485), LIN, SPI, I2C un USB. Gandrīz katram interfeisam, standartam vai interfeisu modifikācijai ir sava tipa porti un savienotāji, tos var apskatīt darba 1. pielikumā. Pēc tam tiek izpētīts viens no galvenajiem mezgliem gandrīz visās telekomunikācijās aparatūrās un ierīcēs, atmiņas modulis. Tiek izskatīti vairāki atmiņas moduļa tipi, pamatojoties uz to ierakstīšanas, glābšanas un datu piekļuves principiem. Lielāka uzmanība ir pievērsta lasāmatmiņai (ROM) un brīvpiekļuves atmiņai (RAM). Darba projektu daļā ir izveidoti vairāki telekomunikācijas aparatūras un ierīču projekti un pēc tam tie ir realizēti uz maketēm. Maketēs tiek izmantots PICkit 1 Flash Starter Kit komplekts un daži papildus PIC mikrokontrolleri, PIC12F675 un PIC16F684. Katrs izveidotais projekts un makete pamatojas uz kādu no teorētiskās daļas apgūtām tēmām. Projektos tiek izmantoti PICkit 1 Flash Starter Kit komplekta elementi, kā arī vairāki papildus elementi un moduļi. Projektu daļā ir izveidoti aparatūru un ierīču projekti RS-232 standarta un UART pētīšanai, SPI un I2C interfeisa un EEPROM atmiņas pētīšanai, PICkit 1 Flash Starter Kit gaismas diožu un pogas pielietošanai, mikrokontrollera iebūvēta taimera un pārtraukuma izsaukuma funkcijas pielietošanai dinamiskai indikācijai, datu attēlošanai uz 7 segmentu indikatoriem, datu apmaiņai pēc USB standarta un PICkit 1 Flash Starter Kit analogciparu pārveidotāja izmantošanai.
Atslēgas vārdi Projektēšana, konstruēšana, interfeisi, RS-232 (EIA/TIA-232), RS-485 (EIA/TIA-485), SPI, I2C, PICkit 1 Flash Starter Kit, PIC12F675, PIC16F684
Atslēgas vārdi angļu valodā Designing, constructing, interfaces, RS-232 (EIA/TIA-232), RS-485 (EIA/TIA-485), SPI, I2C, PICkit 1 Flash Starter Kit, PIC12F675, PIC16F684
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 14:12:39