Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas tehnoloģija
Nosaukums Berzes procesa parametru ietekme uz berzes pāra „tērauds-bronza” dilumu.
Nosaukums angļu valodā The analytical influence of friction process parameters on the friction pair „Steel-bronze” wear.
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs G.Strautmanis
Recenzents G.Muižnieks
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts slīdes berzes salāgojuma „tērauds-bronza” dilšanas procesa pētījumiem, īpašu uzmanību pievēršot parametriem, kas var ietekmēt eksperimentālo un analītisko nodiluma vērtību nesakritību. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkoti dilšanas procesa veidi un to aprēķinu modeļi. Lielāka uzmanība tiek veltīta uz nogurumteorijas principa balstītas dilšanas aprēķina metodikas apskatam un analīzei. Darba eksperimentālajā daļā ir apskatīta dilšanas procesa pētīšanas iekārta, aprakstīta eksperimenta darba gaita un eksperimentā izmantojamie berzes pāra materiāli, kā arī nepieciešamie izejas dati eksperimenta veikšanai. Eksperimentā iegūtajām nodiluma vērtībām un analītiskajiem aprēķiniem tika veikta vērtību atšķirību analīze un šo atšķirību iespējamie iemesli. Tika dotas rekomendācijas turpmāko pētījumu nepieciešamībai. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās un eksperimentālās daļām, secinājumiem, pielikumiem un izmantotajiem informācijas avotiem. Darbs satur 56 lpp, 34 attēlus, 14 tabulas, 2 pielikumus un 18 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi BERZES PROCESA PARAMETRU IETEKME UZ BERZES PĀRA “TĒRAUDS-BRONZA” DILUMU
Atslēgas vārdi angļu valodā The analytical influence of friction process parameters on the friction pair „Steel-bronze” wear.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 07:29:31