Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Koka karkasa konstrukcijas energoefektivitātes paaugstināšanas tehniski ekonomiskie aspekti
Nosaukums angļu valodā Technical and economic aspects of increase of energy efficiency for wood frame construction 
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents G.Actiņa, Fizikālās enerģētikas institūts
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Koka karkasa konstrukcijas energoefektivitātes paaugstināšanas tehniski ekonomiskie aspekti”. Darba struktūru veido analītiskā daļa, teorētiskā daļa un aprēķinu daļa. Darba analītiskajā daļā ir izpētītas ES politikas nostādnes un Latvijas MK noteikumi attiecībā uz ēku energoefektivitāti, izpētīts pasīvās ēkas standarts un noteikti vispārīgie šķēršļi pasīvo ēku būvniecībā, izpētīts pasīvās ēkas modelēšanas process un noteikti projektēšanas aspekti augstas energoefektivitātes nodrošināšanā, kā arī identificētas iespējamās problēmas augstas energoefektivitātes nodrošināšanai no konstruktīvā risinājuma viedokļa. Darba teorētiskajā daļā detalizēti pētīta koka karkasa ēka (pasīvās ēkas kontekstā) un koka karkasa konstrukcija. Teorētiskās daļas sākumā veikta koka karkasa ēkas kā pasīvās ēkas izpēte, izpētīta koka karkasa konstrukcijas būtība, identificētas koka karkasa ēkas priekšrocības un iespējamās problēmas. Turpmāk noteikti iespējamie koka karkasa konstruktīvie risinājumi augstas energoefektivitātes sasniegšanā, kā arī noteikti energoefektīvas koka karkasa konstrukcijas projektēšanas principi un veicamie pasākumi augstas energoefektivitātes nodrošināšanā. Maģistra darba aprēķinu daļā veikti nepieciešamie aprēķini, lai noteiktu korelāciju starp koka karkasa sienas konstrukcijas siltuma caurlaidību un izmaksām tās sasniegšanā, apskatot vairākus konstruktīvos risinājumus, kas projektēti, mainot konstrukcijas siltumizolācijas slāņa biezumu un izvēloties siltumizolācijas materiālu ar labākām īpašībām (mazāku siltumvadītspēju). Šajā daļā veikts aprēķinu rezultātu apkopojums un rezultātu analīze, kā arī izstrādātas vadlīnijas energoefektīvu koka karkasa konstrukciju izveidē, ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos aspektus. Darba nobeigumā pētījuma autors sniedz secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darba apjoms ir 100 lapas puses, kas ietver 14 attēlus, 19 tabulas un 30 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Koka karkasa konstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā wood frame construction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2015 18:28:56