Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Daudzkritēriju lēmumu pieņemšana norīkošanas uzdevumā
Nosaukums angļu valodā Multicriteria Decision Making in the Assignment Problem
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
Recenzents Dr. sc. ing. Irīna Provorova
Anotācija Darbs ir veltīts norīkošanas uzdevumu risināšanai ar daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metožu izmantošanu, kā arī dažu stratēģiju izstrādāšanui, lai nodrošinātu efektīvāku personāla sadalījumu starp darbavietām. Bakalaura darba mērķis – balstoties uz daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metodēm, izstrādāt darbavietu prasību un darbinieku iespēju saskaņošanas stratēģijas efektivitātes jeb darbietilpības noteikšanai norīkošanas uzdevumos. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tiek izanalizēti norīkošanas uzdevuma matemātiskais modelis, norīkošanas uzdevuma risināšanas metode, kā arī daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metodes darbietilpības efektivitātes novērtēšanai. Darba gaitā tiek risināts modeļu piemērs ar Ungārijas metodes palīdzību, izpētīts norīkošanas uzdevumu risināšanas programmnodrošinājums – MS Excel Solver. Tika izstrādātas un eksperimentāli pierādītas četras darbavietu prasību un darbinieku iespēju saskaņošanas stratēģijas efektivitātes noteikšanai norīkošanas uzdevumos. Ir novērtēti un izanalizēti katras stratēģijas pielietošanas rezultāti. Par piemērotāko tika uzskatīta saskaņošanas stratēģija, kad darbinieka iespēju vērtējumi būtu maksimāli pietuvināti darbavietu prasību vērtējumiem. Uz šī secinājuma pamata tika veikts liels eksperiments norīkošanas uzdevuma risināšanā ar darbā izstrādātās stratēģijas izmantošanu. Darba pūļu samazināšanai ir piedāvāts pilna norīkošanas uzdevuma datus – darbavietas un attiecīgi darbiniekus – sadalīt grupās, šādi samazinot prasību vektora garumus un nepieciešamās informācijas apjomu, un risinot viena liela norīkošanas uzdevuma vietā dažus mazāka apjoma uzdevumus. Rezultātā izstrādātā darbavietu prasību un darbinieku iespēju saskaņošanas stratēģija ar daudzkritēriju konvolūcijas metodes pielietošanu ļauj atrast darbietilpības vērtējumu matricu un ar norīkošanas uzdevumu risināšanas programmnodrošinājumu – MS Excel Solver izmantošanu sadalīt darbiniekus uz attiecīgām darbavietām. Darba apjoms - 88 lpp., 67 tabulas, 17 attēli, 15 literatūras avoti, 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Norīkošanas uzdevums, daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metodes, Ungārijas metode, Ms Excel Solver, saskaņošanas stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Assignment problem, multi-criteria decision-making methods, Hungarian method, Ms Excel Solver, harmonization strategies
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2015 19:29:41