Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Uzņēmumu arhitektūras paraugmodeļu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Enterprise Architecture Reference Models
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Rūta Pirta
Recenzents Dr.sc. ing. Ginta Štāle
Anotācija Bakalaura darbā tika veikta uzņēmumu arhitektūras paraugmodeļu analīze un modelēts uzņēmuma biznesa arhitektūras modelis attēlojot informācijas tehnoloģijas pakalpojumu piegādes procesus. Ar uzņēmuma arhitektūras modelēšanas rīku Archi tika izveidots uzņēmuma biznesa arhitektūras loģiskais biznesa procesu modelis un atbilstošās nozares esošais paraugmodelis. Bakalaura darba mērķis bija iegūt teorētiskas zināšanas par uzņēmuma arhitektūru un praktiski veikt uzņēmuma arhitektūras izpēti un modelēšanu, kā arī salīdzināt to ar jau esošiem paraugmodeļiem. Lai realizētu bakalaura darba mērķi, tika apskatītas uzņēmuma arhitektūras pamata definīcijas, populārākās izstrādes metodoloģijas un dažādu nozaru paraugmodeļi. Lai analizētu izvēlētā uzņēmuma biznesa arhitektūru, tika izstrādāts biznesa arhitektūras loģiskais modelis, par pamatu ņemot uzņēmuma biznesa procesus un veicot to analīzi. Lai varētu realizēt bakalaura darba mērķi, attiecīgi tika izveidots atbilstošās nozares (ITIL) biznesa arhitektūras modelis, kuru salīdzinot ar iepriekš izveidoto uzņēmuma arhitektūras modeli, tika veikta neatbilstību analīze, konstatējot tos procesus, kas netiek izmantoti uzņēmumā, bet kurus rekomendē labās prakses apkopojumu izveidotais paraugmodelis. Neatbilstību analīzes gaitā tika secināts, ka daļa uzņēmuma biznesa arhitektūras procesi netiek veidoti tieši pēc ITIL modeļa, bet gan pielāgoti uzņēmuma vajadzībām un prasībām. Darba apjoms – 61 lpp., 4 tabulas, 19 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma arhitektūra, Uzņēmuma arhitektūrasparaugmodeļi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Enterprise Architecture reference models, Enterprise Architecture
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2015 15:42:14