Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu ēku apkures sistēmas efektivitātes paaugstināšanas tehniski ekonomiskie aspekti
Nosaukums angļu valodā Technically-economic aspects of efficiency improvement of heating systems in multiresidential buildings
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents A.Jurjāns, LR VARAM Projektu ieviešanas departaments
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Mārtiņš Prīsis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Tatjana Tambovceva, asoc. profesors Maģistra darba tēma: „Daudzdzīvokļu ēku apkures sistēmas efektivitātes” Paaugstināšanas tehniski ekonomiskie aspekti” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 92 lapām. Maģistra darbs satur 33 attēlus, 12, tabulas, aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 25 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba rezultāti: Maģistra darba analītiskajā daļā apskatīta situācija daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā Latvijā. Apkopoti dati par to būvniecības laiku, ēku tipiem, ēku tehnisko stāvokli un esošo inženierkomunikāciju veidiem, to tehnisko stāvokli un nolietojumu. Maģistra darba teorētiskajā daļā apkopota informācija par riskiem saistībā ar esošo daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda inženiertīklu stāvokli. Apskatīti biežāk pielietotie risinājumi apkures sistēmas rekonstrukcijai un pārbūvei – ēkas renovācijas darbi, kuros nav iekļauti apkures sistēmas renovācijas darbi, apkures sistēmas daļēja renovācija (atsevišķu stāvvadu vai guļvadu nomaiņa) un siltummaksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšana. Maģistra darba praktiskajā daļā apskatīta apkures sistēmas izbūve veicot to paralēli ēkas kompleksiem renovācijas darbiem, kuras ietvaros tiek pilnīgi mainīta apkures sistēma izveidojot daļēji individuālu apkures sistēmu ar individuālajiem siltumskaitītājiem katram ēkas dzīvoklim. Lai Latvijā veicinātu iedzīvotāju vēlmi un iespējas nomainīt esošo apkures sistēmu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, autors izvirza šādus priekšlikumus: 1. Renovācijas darbu ietvaros obligāti jāveic jauna ēkas apkures sistēmas izbūve, kas nodrošina individuālu un viegli saprotamu uzskaiti katra dzīvokļa īpašniekam; 2. Renovācijas darbu ietvaros izveidotajai apkures sistēmai jāspēj būt energoefektīvai – jāpanāk siltuma ietaupījums salīdzinot ar rezultātiem pirms renovācijas veikšanas; 3. Jāatvieglo darbs ēkas apsaimniekošanas kompānijai, gan sistēmas ikdienas uzturēšanā, gan siltuma uzskaitē un tā sadalīšanā pa atsevišķiem īpašumiem, kā arī jāsamazina darba apjoms un finansiālie resursi darbā ar parādniekiem un nemaksātājiem.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu ēkas, Apkures sistēma, Efektivitātes paaugstināšana, Tehniski ekonomiskie aspekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Apartment buildings, Heating systems, Efficiency improvement, Technical and economical aspects
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2015 14:50:46