Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Transformatora tinumu slēguma grupu iespaida izpēte uz nesimetrisko īsslēgumu strāvām"
Nosaukums angļu valodā "Study of transformer winding vector group effects on asymmetrical short-circuit currents"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Jānis Rozenkrons
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā izpētītas trīsfāžu divtinumu pazeminošo transformatoru īsslēguma strāvu vektordiagrammas nesimetrisku īsslēgumu gadījumos. Darba pirmajā daļā apkopota informācija par simetrisko komponenšu metodi transformatoru īsslēguma strāvu vektordiagrammu noteikšanai, kā arī sniegts apskats par trīsfāžu divtinumu transformatoru tinumu slēguma grupām, no kurām atkarīgas īsslēguma strāvu vektordiagrammas. Otrajā daļā, izmantojot apskatīto teoriju, tiek analītiski iegūtas transformatoru īsslēguma strāvu vektordiagrammas vienfāzes un divfāžu īsslēguma gadījumos. Balstoties uz iegūtajām strāvu vektordiagrammām un apskatītajām aprēķinu formulām, tiek veikts īsslēguma strāvu aprēķins reālam transformatoram, pēc tam arī aizsargaparātu izvēles piemērs dotā transformatora aizsardzībai pret īsslēguma strāvām. Darba trešajā daļā tiek veikta izvēlēto aizsargaparātu jutības izvērtēšana un tiek pārbaudīts, vai tie nostrādās gan vienfāzes, gan arī divfāžu un trīsfāžu īsslēgumu gadījumos. Darba beigās tiek sniegti secinājumi par izpētīto faktoru ietekmi uz transformatoru īsslēguma režīmu strāvu vērtībām, kā arī par transformatoru aizsargaparātu izvēles faktoriem. Bakalaura darba apjoms ir 75 lpp. Tajā iekļauti 35 attēli, 8 tabulas un 5 pielikumi, izmantoti 12 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi TRANSFORMATORS, NESIMETRISKS ĪSSLĒGUMS, AIZSARGAPARĀTS, ELEKTRISKAIS PĀRVADES TĪKLS
Atslēgas vārdi angļu valodā TRANSFORMER, ASYMMETRICAL SHORT-CIRCUIT, PROTECTIVE DEVICE, ELECTRICAL TRANSMISSION NETWORK
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2015 11:11:11