Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas process Latvijā
Nosaukums angļu valodā Real estate management process in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents A.Jurjāns, LR VARAM Projektu ieviešanas departaments
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas process Latvijā. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesu Latvijā un apsaimniekošanas aspekts. Lai sasniegtu darba mērķi, autore ir izvirzījusi šādus uzdevumus: 1. izpētīt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības; 2. novērtēt ekonomiskos faktorus, kas ietekmē namu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Latvijā; 3. analizēt uzņēmuma izmaksu samazināšanas iespējas namu apsaimniekotāju pakalpojumos; 4. veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus Diplomprojekta pirmajā nodaļā tiek apkopota un analītiski novērtēta teorētiskā informācija par nekustamā īpašuma tirgu un tā veidiem. Tāpat analītiskajā daļā tiek analizēta namu apsaimniekošanas pakalpojumu darbības vide un saistošā likumdošana Latvijā. Šajā daļā tiek izvirzīti uzņēmuma mērķi un uzdevumi, kuri jāatrisina, lai uzlabotu uzņēmuma darbību. Diplomprojekta otrajā nodaļā ir veikti aprēķini, kā uzlabot namu apsaimniekošanas uzņēmumu ieņēmumus. Tas notiek, paaugstinot īres un apsaimniekošanas maksu par ēku uzturēšanu, kā arī, pilnveidojot iedzīvotājiem, sniegto pakalpojumu klāstu, ieviešot jaunu pakalpojuma veidu. Trešajā diplomprojekta nodaļā ir atspoguļoti uzņēmuma mērķu sasniegšanai nepieciešamie pilnveidojumi uzņēmuma stratēģijā un cenu elastīgā politikā par to ieņēmumu daļu, kuru uzņēmums regulē patstāvīgi bez pašvaldības ierobežojumiem. Lai uzlabotu savu iekšējās informācijas ieguvi un apstrādi, tiek piedāvāts ieviest jaunu debitoru parādu uzskaiti, kas sistematizētu un apkopotu datus. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai tiek analizēti Latvijas Republikas likumdošanas akti, analizēts plašs teorētiskās un zinātniskās literatūras kopums, analizēti un interpretēti periodiskie izdevumi, statistikas krājumi, kā arī izmantoti interneta resursi. Diplomprojekta ceturtajā daļā autore apraksta ar apsaimniekošanu saistītos darba noteikumus un vides riska novērtēšanu.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesu Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā The property management process in Latvia
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2015 09:44:40