Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Pārdaugavas teritorijas attīstības iespējas un risinājumi Rīgas pilsētā
Nosaukums angļu valodā Teritorial development opportunities and solutions of Pardaugava in Riga city
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents A.Jurjāns, LR VARAM Projektu ieviešanas departaments
Anotācija Pilsēta ir cilvēku radīta apdzīvota vieta ar noteiktu teritoriju, dzīvojot kurā cilvēkam nav raksturīgs nodarboties ar lauksaimniecību. Šīs pazīmes raksturīgas arī Latvijas galvaspilsētai Rīgai. Mūsdienu Rīga ir vairāku paaudžu pūļu, talantu un gribasspēka rezultātā radīta pilsēta. Rīdzinieki veidojot savu pilsētu tiecas pēc komforta un pārticības, taču plānojot pilsētas nākotnes tēlu iedzīvotāji cenšas saglabāt gan pilsētas vēsturisko tēlu, gan saiti ar dabu, pārveršot Rīgu zaļā un modernā pilsēta. Mūsdienu Rīgu veido 58 unikālas un īpatnējas apkaimes. Viena no tām atrodas Pārdaugavā, Daugavas upes kreisajā krastā, un tiek devēta par Āgenskalnu. Apkaime atrodas tuvu Rīgas centram un vecpilsētai. Pēdējo gadu laikā tā ir ieguvusi otru elpu un turpina savu straujo tālākeju līdz ar visas pilsētas attīstību. Šī darba ietvaros tiek pētīts kā šodien attīstās Āgenskalna apkaime un kādi nozīmīgākie projekti to skars tuvā nākotnē tieši vai netieši. Darba analītiskajā daļā tiek īsumā raksturota Rīgas pilsēta, izskatīti urbanizācijas procesa nozīmīgākie aspekti pasaulē un Latvijā, kā arī tiek dots Āgenskalna raksturojums: ieskats apkaimes vēsturē, tās mūsdienu robežas, reljefs, ūdeņi un zaļumi, kā arī iedzīvotāju skaits. Teorētiskajā daļā tiek sniegts Āgenskalna iedzīvotāju viedoklis par savu apkaimi, aprakstītas apkaimes nozīmīgākās attīstības vadlīnijas, tendences un nozīmīgākie infrastruktūras elementi. Tāpat šajā daļā īsumā tiek aprakstīti nozīmīgākie infrastruktūras attīstības projekti, kas nākotnē tieši vai netieši skars Āgenskalnu. Praktiskajā daļā ir aprakstīti apkaimes nozīmīgākie infrastruktūras objekti un tiek pievērsta uzmanība vidi degradējošām būvēm Āgenskalnā. Tāpat tiek dots dzelzceļa projekta “Rail Baltica” īss raksturojums, kura realizācija tiešā veidā skars apkaimi. Daļas ietvaros tiek analizēti nekustamo īpašumu tirgū piedāvātie brīvie zemes gabali Āgenskalnā, ar mērķi gūt priekšstatu par apkaimes attīstības iespējām. Pēc tam tiek izdarīti secinājumi un doti priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām, to nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta, kā arī pielikumiem. Maģistra darbā ir 82 lapaspuses (neskaitot pielikumus), kurās iekļautas 4 tabulas un 18 attēli.
Atslēgas vārdi Rīgas attīstība, Pārdaugava, Āgenskalns, Āgenskalna apkaime, Āgenskalna infrastruktūra, Rail Baltica
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Riga, Pardaugava, Agenskalns, Āgenskalna district, infrastructure of Agenskalns, the Rail Baltica
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 13:25:00