Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Koģenerācijas elektrostaciju ekonomiski efektīvas darbības plānošana
Nosaukums angļu valodā Planning of the Economically Efficient Operation of Cogeneration Power Plants
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs O.Linkevičs
Recenzents I.Bekmanis
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Koģenerācijas elektrostaciju ekonomiski efektīvas darbības plānošana”, un šī darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Sergejs Pļiskačevs. Šī darbā ietvaros tiek izskatīts īpaši aktuāls jautājums par moderno koģenerācijas elektrostaciju ekonomiski efektīvas darbības plānošanu brīvā elektroenerģijas tirgus apstākļos un vairākkārt grozīto likumdošanas aktu par ražotāju valsts atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildi. Darbs pamatojas gan uz teorētiskiem aprēķiniem, gan uz 2014. gadā vasarā paveikto Rīgas pilsētas Kreisā krasta apvienoto siltumtīklu siltuma un elektroenerģijas avotu SC „Ziepniekkalns”, SC „Zasulauks”, SC „Imanta” un KM Trijādības 5 vairāku darbības režīmu izmēģinājumos iegūto rezultātu analīzi. Režīmam, kad KM Trijādības 5 tika izmantota kā siltumtīkla ūdens pārsūknēšanas stacija, hidrauliskās analīzes rezultātā tika uzzīmēts siltumtīklu pjezometriskais grafiks. Lai izvērtētu no termodinamiskā viedokļa SC „Ziepniekkalns” biokurināmā koģenerācijas energobloka noslogošanas variantu bez dūmgāzu kondensatora, tika veikts darbspējas zudumu aprēķins ar ekserģētisko metodi. Tika izstrādāta SC „Imanta” koģenerācijas energobloka elektroenerģijas ražošanas pašizmaksu aprēķinu metodika un veikti pašizmaksu aprēķini apkures un vasaras režīmiem. Darbā ir 5 sadaļas, apjoms 66 lappuses, 26 attēli, 16 tabulas un 8 pielikumi. Sagatavošanas procesā tika izmantotā informācija no 45 literatūras avotiem. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Koģenerācija, Efektivitāte, Plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Cogeneration, Efficiency, Planning
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 13:24:29