Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Bioresursu efektivitātes paaugstināšanas aspekti
Nosaukums angļu valodā Aspects of Improving the Efficiency of Biological Resources
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs R.Varfolomejeva
Recenzents J.Survilo
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Bioresursu efektivitātes paaugstināšanas aspekti”. Pēdējo gadu laikā pieprasījums pēc enerģijas palielinās, bet fosilo resursu krājumi strauji sarūk. Līdz ar to šobrīd energoefektivitātei un atjaunojamo resursu ilgtspējīgai izmantošanai tiek veltīta aizvien lielāka uzmanība. Šo jautājumu aktualitāte ir pieaugusi kā Eiropas līmenī, tā arī Latvijā. Šobrīd atbalsts atjaunojamo resursu izmantošanai ir būtiska un neatņemama ikvienas Eiropas Savienības valsts politikas sastāvdaļa. Darbā tiek analizētas atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas Latvijā. Tiek pētīts arī Latvijas tradicionālā un visvairāk pieejamā energoresursa – koksnes izmantošanas potenciāls. Balstoties uz teoriju un pētījumiem, tika veikta arī bioresursu efektivitātes paaugstināšanas aspektu analīze. Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantota diezgan plaša literatūras bāze, kura galvenokārt balstās uz dažādu pētījumu un publikāciju analīzi. Bakalaura darba rezultātā autors guva apstiprinājumu tam, ka atjaunojamajiem energoresursiem Latvijā ir augsts izmantošanas potenciāls nākotnē, arī biomasas staciju veidošanās ir valsts enerģētisko neatkarību veicinošs faktors. Balstoties uz iegūtajām zināšanām, tika izstrādāti secinājumi, kā arī izstrādāts priekšlikums biomasas staciju darbības efektivitātes uzlabošanai. Plašākus secinājumus un priekšlikumus var aplūkot katras darba nodaļas beigās, kā arī bakalaura darba nobeigumā – sadaļā “Secinājumi un priekšlikumi”. Darbā ietilpst 55 lappuses, kas ietver 17 attēlus, 9 tabulas un 59 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi atjaunojamie energoresursi, biomasa, koģenerācija, efektivitāte, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā renewable energy resources, biomass, cogeneration, efficiency, optimisation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 12:56:34