Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Jaudas zudumu novērtēšanas metodes optiskās sakaru līnijās
Nosaukums angļu valodā Power Loss Estimation Methods in Optical Communication Lines
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs V.Bobrovs
Recenzents Ģ.Ivanovs
Anotācija Darba nosaukums: „Jaudas zudumu novērtēšanas metodes optiskās sakaru līnijās”; Darba autors: Ināra Vuškāne; Darba saturs: Bakalaura darbs ir ve;tīts optiskās sakaru līnijas jaudas zudumu novērtēšanai ar divām metodem: ienestā vājinājuma metode un reflektometriska metode. Darbā ir aprakstītata optiska šķiddras, tas parametri, uzbūve, un tā klasifikācija. Sīkās darbāapskatītas jaudas zudumu iemesli optiskās šķiedrās, tas novertēšana metodes uz dažādu šķiedras savienojumu ietekme un signāla pārraides kvalitāti optiskajā šķiedrā. Eksperimentālajā daļā ar mērīšanas iekārtas palidzību ir novertēti un analizēti jaudas zudumi vienmodu un daudzmodu optiskās sakaru līnijas, kā arī ir izmérīti zudumi, kurus ienēs dažādu veidu optiskie konektori. Visi mērījumi tika veikti: vienmodu šķiedrai 1310 nm un 1550 nm viļņu garumos, bet daudzmodu šķiedrai – 850 nm un 1300 nm viļņu garumos. Darba apjoms: 61 lpp., darbā ir 16 tabulas, 41 attēli, 6 formulas, 32 literatūras avoti un 11 pielikumi.
Atslēgas vārdi Jaudas zudumu novērtēšanas metodes optiskās sakaru līnijās
Atslēgas vārdi angļu valodā Power Loss Estimation Methods in Optical Communication Lines
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2015 22:15:39