Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Tiešsaistes datu izmantošana satiksmes plūsmas parametru prognozēšanā
Nosaukums angļu valodā Traffic Flow Parameters Forecasting Using Online Data
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. math. V. Minkēviča
Recenzents Mg. sc. ing. Viktorija Klimko
Anotācija Satiksmes plūsmas parametru prognozēšana tiešsaistē mūsdienās kļūst arvien aktuālāka. Pieaugot automašīnu skaitam uz Latvijas ceļiem, pieaug arī pieprasījums pēc plūsmas prognozēšanas, lai būtu iespēja ieskatīties nākotnē, apjaust tās stāvokli un pieņemt lēmumus par tālāko darbību. Darba mērķis ir pētīt satiksmes plūsmas parametru prognozēšanas iespējas izmantojot tiešsaistes datus; mērķa ietvaros apzināt, kāda informācija ir pieejama internetā par Latvijas valsts ceļiem un kā šo informāciju izmantot satiksmes plūsmas prognozēšanai. Darbā tika apzināta informācija par pieejamajiem tiešsaistes datiem, kas raksturo satiksmi uz Latvijas valsts ceļiem; tika izzināts, ar kādām metodēm ir iespējams izveidot prognozes modeļus, kādi programmlīdzekļi izmantojami modeļu apstrādei, kurš modelis ir piemērotāks konkrētu faktoru prognozēšanai un cik kvalitatīvi ir izveidotie modeļi. Darba galvenie rezultāti ir modeļi vairākiem Latvijas ceļiem un dažādiem ceļu posmiem, kur katram ceļa posmam un faktoram ir savs individuāls modelis un metode vislabākajam rezultātam datu prognozēšanai. Sniegts ieskats kāda informācija ir pieejama internetā, kāda papildus informāciju varētu būt vajadzīga nākotnes modeļu papildināšanai un uzlabošanai, kāda programmatūra ir piemērota attiecīgas sarežģītības pakāpes modeļu izveidei. Būtiskākie secinājumi ir, ka katram faktoram, kas tiek prognozēts, ir izmantojama sava prognozēšanas metode ar savu modeli. Nav izdalāma universāla optimālā metode, pat vienam un tam pašam faktoram dažādos ceļa posmos piemērojami atšķirīgi modeļi. Darba apjoms ir 71 lappuses. Darbs sastāv no ievada, septiņām nodaļām, nobeiguma un literatūras avotu saraksta ar 16 nosaukumiem.
Atslēgas vārdi TIEŠSAISTES DATU IZMANTOŠANA SATIKSMES PLŪSMAS PARAMETRU PROGNOZĒŠANĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic flow parameters forecasting using online data
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2015 10:55:20