Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Koncertzāļu gaisa kondicionēšanas energoefektivitāte"
Nosaukums angļu valodā "Energy efficiency of air conditioning in concert halls"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Arturs Lešinskis
Recenzents Arturs Brahmanis
Anotācija Koncertzālēm, neatkarīgi no laikapstākļiem un klimata, ir jānodrošina apmeklētājiem optimāls iekštelpu mikroklimats, kas tiek saukts par komforta zonu. Darbā ir pētīti koncerzāļu gaisa kondicionēšanas kritēriji, kā arī faktori, kas tos ietekmē un to mijiedarbība ar gaisa kondicionēšanas energoefektivitāti. Darbs satur kritisku literatūras apskatu par to, kā tiek izvēlēti iekštelpu un āra gaisa parametri gaisa apstrādes iekārtas izvēlei, kā rodas iekšējie siltuma ieguvumi zālēs un kādi ir dažādi koncertzāļu gaisa kondicionēšanas veidi un tehnoloģijas. Pētījumā izvirzīti vairāki iespējamie koncertzāļu gaisa kondicionēšanas scenāriji vasaras periodam ar dažādiem iekšējiem siltuma ieguvumiem un gaisa apmaiņas daudzumiem. Gaisa stāvokļa izmaiņas tiek attēlotas un aprēķini veikti „Menerga” izveidotajā H-x diagrammā. Pētījuma rezultāti apliecina siltuma atgūšanas iekārtu nozīmību vasaras periodā kā arī parāda ekonomisko dažādu scenāriju izdevīgumu. Pētījuma praktiskajā daļā tiek veikts pētījums par izvirzītā eksperimentālā objekta gaisa apstrādes iekārtu un tās darbību gaisa kondicionēšanas vasaras periodā. Tiek konstatēts, ka, uzstādot iekārtas ar pēc iespējas mazākām iegādes un ekspluatācijas izmaksām, ne vienmēr var tikt nodrošināts koncertzālēs nepieciešamais mikroklimats. Darba pamattekstā ir 67 lappuses, 30 attēli, 24 tabulas, 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Koncertzāļu gaisa kondicionēšana, gaisa kvalitāte, recirkulācija, reģenerācija, Moljēra diagramma
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency of air conditioning, air quality, recirculation, regeneration, Mollier chart
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2015 01:09:21