Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma īres tirgus attīstības īpatnības, problēmas un risinājumi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Real estate rental market development charasteristics, problems and solutions in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sanda Geipele
Recenzents A.Tambovcevs, SIA Ruukki Latvija
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Nekustamā īpašuma īres tirgus attīstības īpatnības, problēmas un risinājumi Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt nekustamā īpašuma īres tirgus attīstības īpatnības un problēmas, kā arī sniegt priekšlikumus un rast iespējamos risinājumus nekustamā īpašuma īres tirgus sakārtošanai un problēmu mazināšanai vai novēršanai, noskaidrojot īres tirgu ietekmējošos faktorus, analizējot tiesu spriedumus un pieejamo informāciju par īrnieka un izīrētāja tiesisko attiecību nostiprināšanas un izbeigšanas problēmām, kā arī izvērtēt būtiskākos īrētā dzīvokļa īrnieku izvēles kritērijus, to ietekmējošos faktorus, informācijas avotu nozīmīgumu un izīrētāja reputācijas ietekmi uz dzīvokļa izvēli un citus aspektus, kas atklāj nekustamā īpašuma īres tirgus nepilnības un piedāvāt risinājumus, lai sekmētu nekustamā īpašuma īres tirgus attīstību. Analītiskajā daļā tika izpētīta nekustamā īpašuma īres tirgus vēsturiskā attīstība, analizēti nekustamā īpašuma īres tirgu ietekmējošie tautsaimniecības rādītāji no 2004. līdz 2014. gadam, kā arī izstrādātas un apkopotas pazīmes par nekustamā īpašuma īres tirgus pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošiem faktoriem laika posmā no 2004. – 2014. gadam. Teorētiskajā daļā, analizējot nekustamā īpašuma īres tirgus būtību, tiesiskās attiecības starp īrnieku un izīrētāju, tika aktualizēti problēmjautājumi un problēmsituācijas īres tirgū, kā arī sniegti priekšlikumi un rasti iespējamie risinājumi to mazināšanai vai novēršanai nekustamo īpašumu īres tirgū. Praktiskajā daļā tika veikts praktiskais pētījums par nekustamā īpašuma dzīvokļu īres tirgus situāciju Rīgā, konkrēti veikta analīze par diviem namīpašumiem Rīgā, A. Čaka ielā 66 un Brīvības ielā 108, aprēķinātas īres maksas pēc SIA „X” metodes un pētīta īres maksu dinamika laika posmā no 2004. līdz 2014. gadam. Ar anketēšanas palīdzību minētajos namīpašumos autore veica īrnieku aptauju un noskaidroja īrētā īpašuma izvēles kritērijus un viedokli par izīrētāja pienākumu pildīšanu. Tāpat arī izstrādāja nekustamā īpašuma īres tirgus sakārtošanas sistēmu, pamatoja tās nepieciešamību ar pētījumā atklātajām problēmām Latvijas īres tirgū. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika sniegti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi nekustamā īpašuma īres tirgus problēmjautājumu risināšanai. Darbs izstrādāts uz 117 lpp., darbā iekļautas 16 tabulas, 22 attēli, 1 formula.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, īres tirgus, īrnieks, izīrētājs, īres tirgus attīstības īpatnības, problēmas un risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, rental market, tenant, landlord, rental market development characteristics, problems and solutions
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 19:27:03