Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Tornado ietvara izpēte Python lietotņu izstrādei
Nosaukums angļu valodā Research on Tornado Framework for Python Applications Development
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents Tieto Latvia SIA, sistēmu analītiķis, Mg.sc.ing. O.Gorbiks
Anotācija Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta Python programmēšanas valoda. Tiek parādīts, kā strādā Python virtuāla mašīna, kā zemākajā līmenī ir reprezentēti Python datu tipi un izanalizētas Python tīklošanas iespējas. Lielāka uzmanība tiek pievērsta asinhronām iespējām, ko Python valoda piedāvā asinhronu tīmekļa lietotņu izstrādāšanai. Tiek norādīts uz jaunām iespējām, ko piedāvā Asyncio bibliotēka, un asinhronas programmēšanas tagadējo aktualitāti. Darbā ir izpētīts populārs tīmekļa ietvars Tornado – tā arhitektūra, galvenās iespējas, lietošanas principi. Tiek izstrādātas četras lietotnes, izmantojot gan Tornado ietvara iespējas, gan Python iebūvētos rīkus kopā ar Aiohttp moduli. Izstrādes process tiek komentēts bakalaura darba ietvaros, svarīgie pirmteksta fragmenti izvietoti pielikumos. Balstoties uz izstrādāto risinājumu testēšanas rezultātiem, kā arī, analizējot izstrādes procesu un rīku iespējas, tiek secināts par izstrādāto lietotņu veiktspēju, Tornado ietvara un Asyncio bibliotēkas priekšrocībām un trūkumiem. Bakalaura darbā ir 44 lappuses, 17 attēli, 1 tabula, 6 pielikumi un 23 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Tornado, Asyncio, Aiohttp, Python, IOCP, kqueue, epoll, select, asinhrona programmēšana, neblokejoša I/O
Atslēgas vārdi angļu valodā Tornado, Asyncio, Aiohttp, Python, IOCP, kqueue, epoll, select, asynchronous programming, non-blocking I/O
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 16:40:29