Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums Atmosfēras izraisītās kļūdas GNSS mērījumos
Nosaukums angļu valodā Atmospheric Errors in GNSS Measurements
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Kaminskis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā ar inženierprojekta daļu “Atmosfēras izraisītās kļūdas GNSS mērījumos” ir aplūkotas dažādu atmosfēriskas izcelsmes faktoru izraisītās kļūdas GNSS mērījumos un to ietekme uz iegūto rezultātu precizitāti. Ir apskatīts augstas precizitātes GNSS aprēķinu programmnodrošinājums un pamatota kvalitatīvas atmosfēras izraisīto kļūdu modelēšanas nepieciešamība. Izvērtēta troposfēras ietekme uz GNSS signālu un rezultējošās kļūdas, kā arī atbilstošās modelējošās funkcijas to korekcijai. Apskatīta atmosfēras neperiodiskās slodzes ietekme uz mērījumu precizitāti. Aprakstīti augstākminēto kļūdu avotu korekcijā izmantotie datu avoti. Sniegta nepieciešamā informācija aprēķinu veikšanai ar GAMIT/GLOBK programmnodrošinājumu. Inženierprojekta daļā veikti aprēķini ar GAMIT/GLOBK programmnodrošinājumu un analizēti iegūtie rezultāti. Iegūtās staciju parametru vērtības - koordinātas un to izmaiņu ātrumi - salīdzinātas ar etalonvērtībām. Apskatīti parametru precizitātes novērtējumi, izmantojot dažādas troposfēras kļūdu modelēšanas funkcijas. Papildus veikts atmosfēras neperiodisko slodžu ietekmes uz precizitāti novērtējums. Aprēķinu gaitā iegūti atmosfēras modelēšanas rezultāti salīdzināti ar meteoroloģisko dienestu radiozondēšanas staciju datiem. Darba kopējais apjoms ir 103 lapas. Darbā ir 50 attēli un 22 tabulas, kā arī 49 formulas.
Atslēgas vārdi gps gnss atmosfēra troposfēra
Atslēgas vārdi angļu valodā gps gnss atmosphere troposphere
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 13:12:02