Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Modelēšanas rīka testēšanas pieejas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Testing Approach for Modelling Tool
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Recenzents XXX
Anotācija Neatņemama visu veidu programmu un rīku izstrādes daļa ir testēšana. Atkarībā, kāda veida lietotne tiek testēta, mainās testēšanas pieejas, kas ietver metodes, rīkus, testu veidus. Viena no specifiskām lietotnēm ir uzņēmumu modelēšanas rīki, kas nodrošina uzņēmuma vides un procesu modelēšanu. Izvēloties efektīvākās testēšanas metodes uzņēmumu modelēšanas rīka testēšanai, var nodrošināt augstu produkta kvalitāti. Šī darba galvenais mērķis ir izstrādāt testēšanas pieeju uzņēmuma modelēšanas rīkam. Testēšanas pieejai jābūt kvalitatīvai un praktiskai, tai vajadzētu ietvert sevī pilnīgu rīka funkcionalitātes pārbaudi. Pieejai jābūt viegli saprotamai un nedrīkst būt pārāk sarežģītai realizācijā. Darba uzdevumi ir apkopot informāciju par spēju modelēšanas metodi un iepazīties ar testējamo modelēšanas rīku, izpētīt informāciju par dažādām testēšanas pieejām, kuras var izmantot rīka testēšanā, novērtēt iegūtos datus un izstrādāt atbilstošāko testēšanas pieeju uzņēmuma modelēšanas rīku testēšanai, izmantot šo metodi, lai veiktu izvēlētā modelēšanas rīka testēšanu. Izmantojot izstrādāto testēšanas pieeja modelēšanas rīka testēšanai ir izveidoti 523 testpiemēri, 16 lēmumu tabulās un viens biznesa modelis. Rezultāta ir identificētas 85 kļūdas. Darba apjoms 63. lpp., 10 tabulas, 20 attēli un 18 pielikumi.
Atslēgas vārdi Testēšana, Uzņēmumu modelēšana, CDT, CDD, BPMN, Modelēšana, Uzņēmumu modelēšanas rīks, Testēšanas pieeja
Atslēgas vārdi angļu valodā Testing, Enterprise modelling, CDT, CDD, BPMN, Modelling, Enterpise modelling tool, Testing approach
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 03:04:02