Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apmierinātības paaugstināšana SIA "Infinitum 8"
Nosaukums angļu valodā "Increase in Customer Satisfaction in the "Infinitum 8" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Vanags
Recenzents Mg.oec., Maira Sapata
Anotācija Ahiļčenoka G.Klientu apmierinātības paaugstināšana SIA „Infinitum 8”: Bakalaura darbs / G.Ahiļčenoka, J.Vanags – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 66lpp. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un tas ietver ievadu, trīs daļas, kā arī secinājumus un priekšlikumus. Darba apjoms ir 66lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 13 avoti latviešu valodā un 18 avoti angļu valodā. Bakalaura darba mērķis ir novērtējot pašreizējos uzņēmuma „Infinitum 8” sniegtos pakalpojumus, izstrādāt kvalitātes vadības uzlabojumu plānu, akcentējot klientu perspektīvu un sniegt priekšlikumus uzņēmuma vadībai. Pirmajā daļā tika apkopota teorijapar klientu apmierinātības teorētiskajām nostādnēm, benčmārkinga izpēti dažādu autoru darbos un kvalitātes vadības metožu apskatu dažādu autoru darbos. Darba otrajā daļā tika analizēts uzņēmuma „infinitum 8” struktūra un sniegtie pakalpojumi. Tika veidotas plūsmas diagrammas jaunu klientu apkalpošanas procesam. Analizēts uzņēmuma pārstāvju viedoklis dziļajās intervijās, bet klientu viedoklis – ar telefonintervijām. Kopējam pārskatam tika veikta SVID analīze un nozīmīgāko problēmu noteikšana ar Pareto metodi. Trešajā darba daļā tika izveidots iekšējais apmācību plāns klientu menedžeru zināšanu pilnveidei, kā arī izveidots process ikmēneša atskaišu SIA „Infinitum 8” klientiem pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi, kas radās darba gaitā tiek sniegti par klientu apmierinātības paaugstināšanu.
Atslēgas vārdi Klientu apmierinātība, Digitālais mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer satisfaction, Digital Marketing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 00:11:27