Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pārtikas drošības sistēmas pilnveide AS "Rīgas Piena kombināts"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Food Safety Assurance in the JSC "Rīgas Piena kombināts"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents M.sc.oec., Ināra Goba
Anotācija Jakovļeva N. Pārtikas drošības sistēmas pilnveide AS Rīgas Piena kombināts. Maģistra darbs / N. Jakovļeva, J. Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra, maģistra profesionālo studiju programma. „Visaptveroša kvalitātes vadība”, 2015.- 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 21 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 16 angļu un 3 krievu valodā. Darbā pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir pārtikas drošības sistēmas pilnveide AS “Rīgas Piena kombināts”, lai samazinātu neatbilstošo produktu daudzumu. Pirmajā darba daļā ir analizēta pārtikas drošības pilnveides risinājumu konceptu teorētisko pamatojumu izpēte. Pārtikas nekaitīguma sistēmas pilnveides nodrošināšanai, tiek padziļināti aplūkots audita prasību skaidrojums. Tiek analizēta 5S sistēmas principu būtība. Otrajā darba daļā raksturota uzņēmuma AS “Rīgas Piena kombināts” darbības joma, organizatoriskā struktūra, darbības procesi, stratēģija un attīstība. Tiek apskatīta un analizēta uzņēmuma pārtikas drošības vadības sistēma, novērtēta tās atbilstība standartu ISO 22000:2005 un FSSC 22000 prasībām. Pamatojoties uz iegūtiem datiem, tika identificētas problēmas un piedāvāti priekšlikumi. Trešajā daļa tiek veidota, pamatojoties uz analītiskajā daļā konstatētajām un identificētajām problēmām, neatbilstībām un pilnveides iespējām AS “Rīgas Piena kombināts”. Noteiktas pārtikas drošības sistēmas turpmākas pilnveides iespējas, lai uzlabotu pārtikas drošības sistēmu, un samazinātu nekvalitatīvā produkta ražošanu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi- pilnveidotā pārtikas drošības sistēma veicina “AS Rīgas Piena kombināta” neatbilstošā produkta daudzuma samazināšanu. Sistēmas pilnveidošanai uzņēmumam jāīsteno: 5S sistēmas ieviešana uzņēmuma mehāniķu darbnīcās un ražošanas darba vietās, piegādātāju novērtēšanas pilnveidošana, ražošanas darbinieku atestācijas un kompetences noteikšanas pilnveidošana, pārtikas alergēnu pārvaldības kontroles pilnveidošana.
Atslēgas vārdi Pārtikas drošības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Food Safety Assurance
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 20:35:44