Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Lean Six Sigma metodoloģijas piemērošana AS "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcijā"
Nosaukums angļu valodā "Application of Lean Six Sigma Methodology in the Certification Body of JSC "Inspecta Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Recenzents Dr.oec., Raimonda Liepiņa
Anotācija Fiļina J. Lean Six Sigma metodoloģijas piemērošana AS „Inspecta Latvia” Sertificēšanas institūcijā: Bakalaura darbs / J. Fiļina, J. Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 78.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lapas, tajā iekļauti 15 attēli, 12 tabulas un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 23 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi uz 8 lapām. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus AS „Inspecta Latvia” Sertificēšanas institūcijas darbības efektivitātes paaugstināšanai, piemērojot Lean Six Sigma metodoloģiju. Pirmajā darba daļā ir apkopoti dažādi literatūras un informācijas avoti par Lean Six Sigma metodoloģiju, tās piemērošanas etapiem, sarežģījumiem un ieguvumiem, kā arī dažādu organizāciju pieredze tās piemērošanā. Otrajā darba daļā ir raksturota un analizēta AS „Inspecta Latvia” Sertificēšanas institūcijas darbība, pakalpojumi, kvalitātes vadības sistēma un pamatprocess, lai identificētu jomas, kurās ir nepieciešams veikt uzlabojumus ar Lean Six Sigma metodoloģijas palīdzību. Trešajā darba daļā ir piedāvāti vairāki AS „Inspecta Latvia” Sertificēšanas institūcijas darbības pilnveidošanas risinājumi, novērtēti to riski un izstrādāts īstenošanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – Lean Six Sigma metodoloģijas piemērošana ir jāuztver kā ilgtermiņa ieguldījums organizācijas attīstībā, jo metodoloģija palīdz sasniegt tādus uzlabojumus kā klientu apmierinātības paaugstināšana, izmaksu, procesu izpildes cikla laika un defektu skaita samazināšana. Darba autore piedāvā vairākas pilnveides iespējas, kā uzlabot informācijas plūsmu, pielāgot kvalitātes vadības dokumentāciju, veikt darbinieku apmācības, kā arī organizēt institūcijas sapulci, lai nodrošinātu vienotu principu izpratni par sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, procesu kritērijiem, pārdošanas un cenu politiku.
Atslēgas vārdi Lean Six Sigma metodoloģija, efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Lean Six Sigma methodology, efficiency improvement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 20:25:37