Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Īsslēgumu strāvu aprēķinu īpatnības elektriskās sistēmās".
Nosaukums angļu valodā "Special features for calculating short circuit currents in electrical systems".
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Inga Zicmane
Recenzents Tatjana Lomane
Anotācija Galvenie darba mērķi: iegūt pamatzināšanas par īsslēgumu strāvu svarīgumu, apskatīt tās ietekmi uz energosistēmu projektēšanu, apskatīt dažādas metodes īsslēguma strāvu aprēķinam, tajā skaitā arī jaunākās, salīdzināt tās un veikt atbilstošus secinājumus. Darbā tiek apskatīti gan simetriski īsslēgumi, gan nesimetriski īsslēgumi. Tiek apskatītās aprēķina gaitas atšķirības, atkarībā no sprieguma pakāpes. Darbā ir aprakstīta secīga gaita katrai no apskatītājām metodēm, tiek apskatītas šo metožu īpatnības, priekšrocības un trūkumi. Ir veikts īsslēguma strāvu vērtību salīdzinājums atkarībā no īsslēguma veida. Praktiskajā darba daļā ir modelēts īsslēgums ar programmas ATPDraw palīdzību nelielam modelim. Darba pēdējā daļā ir aprakstīti secinājumi, kuri balstās uz atšķirīgajām aprēķina metodēm. Darba kopējais apjoms ir 76 lappuses, tas ietver 31 attēlu un atsauces uz 14 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Pārejas procesi, īsslēguma strāvas, ATPDraw
Atslēgas vārdi angļu valodā Transient processes, short-circuit currents, ATPDraw
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 13:33:42