Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Digitālo relejaizsardzības pielietojumu analīze Latvijas vidsprieguma 6-20 kV tīklos"
Nosaukums angļu valodā "Digital relay protection system use analys Latvia's 6-20 kV network"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Jānis Rozenkrons
Recenzents Jānis Valeinis
Anotācija Maģistra darba tēma ir: „Digitālo relejaizsardzības pielietojumu analīze Latvijas vidsprieguma 6-20 kV tīklos” Maģistra darbs sastāv no ievada un 3 daļām. Maģistra darba sākumā tiek definēts maģistra darba mērķis un veicamie uzdevumi izstrādes gaitā. Pirmajā darba daļā tiek aplūkota releju aizsardzība un automātika, tās darbība, attīstības gaita un uzbūves pamatprincipi. Otrajā darba daļā tiek aplūkoti Latvijas 6-20 kV vidspriegumā izmantojamie digitālie releji, to raksturojošie lielumi un katra relejaizsardzības termināļa sīks izklāsts. Trešajā darba daļā tiek veikts Latvijā izmantojamo relejaizsardzības konfigurāciju apraksts un analīze, kā arī tendences programmnodrošinājuma pielietošanā katram no izvēlētajiem relejaizsardzības termināļiem. Maģistra darba beigās tiek izteikti kopējie secinājumi par paveikto un iegūtajiem rezultātiem darba gaitā. Maģistra darba kopējais apjoms ir 74 lappuses, darbā tika ievietoti 54 grafiskie attēli, 5 tabulas un izmantoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi „Digitālo relejaizsardzības pielietojumu analīze Latvijas vidsprieguma 6-20 kV tīklos”
Atslēgas vārdi angļu valodā „Digiyal relay protection system use analys Latvia’s 6-20 kV network”
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 13:04:15