Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Laku un krāsu ražošanas uzņēmuma ceha darbinieku darba vietu pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Paint and Varnish Manufacturing Enterprise Workshop Epmployees’ Working Places
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs G.Kiseļovs, Mg.sc.ing.
Recenzents J.Ļabis, Mg.iur.
Anotācija Maģistra darba tēma – Laku un krāsu ražošanas uzņēmuma ceha darbinieku darba vietu pilnveidošana. Maģistra darba autore – Viktorija Jermaka-Čurilova. Maģistra darba zinātniskais vadītājs – Mg.sc.ing. Georgijs Kiseļovs Maģistra darba mērķis – ir izpētīt ķīmiskās ražošanas uzņēmumu un izstrādāt priekšlikumus ražošanas ceha darbinieku darba apstākļu uzlabošanai. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Ievadā aprakstīta temata aktualitāte, noteikts darba mērķis un pētījuma priekšmets, nosaukti mērķa sasniegšanai veicamie darba uzdevumi, pētīšanas metodes, pētījuma objekts, pētījuma bāze un pētījuma periods. Teorētiskajā daļā analizēta mikroklimata un darba vides kaitīgo faktoru ietekme uz cilvēka veselību. Praktiskajā daļā analizēta SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca”, kaitīgo faktoru ietekme uz cilvēku, noteiktas riska faktoru bīstamības klases, tika veikti riska novērtēšanas aprēķini. Maģistra darba izstrādē izmantoti interneta resursi, informatīvā un speciālā literatūra, uzņēmuma nepublicētie materiāli, normatīvie akti. Maģistra darbā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” problēmas risināšanai. Maģistra darba apjoms ir 89 lappuses, darbā ievietoti 5 attēli, 32 tabulas, izmantotas 23 formulas un 28 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Laku un krāsu ražošana darba vietu pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of paint and varnish manufacturing enterprise workshop employees` working places
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 10:50:23