Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes sistēmas izstrāde SIA "ACE Logistics Latvia"
Nosaukums angļu valodā "Development of Quality System in the "ACE Logistics Latvia" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Smaļķis M. Kvalitātes sistēmas izstrāde SIA „ACE Logistics Latvia”: Bakalaura darbs / M.Smaļķis, J.Mazais. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 62 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 15 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu un 13 angļu valodā. Darba mērķis ir priekšlikumu izstrādāšana kvalitātes sistēmas izstrādei SIA „ACE Logistics Latvia”, balstoties uz pētījumā veiktā kvalitātes sistēmas iekšējā audita rezultātiem. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta teorētiskā informācija par kvalitātes vadības sistēmas izstrādi un tās sniegtajiem ieguvumiem, turpmāk darbā pielietojamo kvalitātes metožu pielietošanu (FMECA analīze, iekšējais audits, nepārtraukta pilnveidošanās), kvalitātes izmaksām un standartu salīdzinājumu. Otrajā darba daļā tiek veikta uzņēmuma uzbūves analīze, uzņēmuma vides iekšējais audits, lai noteiktu procesu un dokumentācijas atbilstību LVS EN ISO 9001:2009 prasībām. Autors daļas ietvaros veic FMECA riska analīzi, lai noteiktu procesus ar visaugstāko riska pakāpi. Trešajā darba daļā iekļauts autora veikts kvalitātes izmaksu aprēķins procesu radīto neatbilstību novēršanai, kā arī aprakstīta kvalitātes speciālista pozīcijas nepieciešamība uzņēmumā un izmaksas uzņēmuma vides atbilstības nodrošināšanai LVS EN ISO 9001:2009 prasībām. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka pēc iekšējā audita veikšanas, pašreizējā procesu un dokumentācijas atbilstība LVS EN ISO 9001:2009 prasībām nav pietiekoša un ir nepieciešams izstrādāt un pilnveidot pilnvērtīgu uzņēmuma procesu un dokumentācijas vadību. Uzņēmumam kvalitātes sistēmas izstrādei nepieciešams piesaistīt kvalitātes speciālistu un procesos radušos neatbilstību novēršanai izstrādāt preventīvo darbību kopumu, kas ievērojami samazinās izmaksas.
Atslēgas vārdi Kvalitātes sistēmas izstrāde, iekšējais audits, kvalitātes izmaksas, riska analīze, nepārtraukta pilnveidošanās, ISO 9001:2008
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Quality System, internal audit, costs of quality, risk assessment, ISO 9001:2008
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 10:27:03