Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Konteksta datu izmantošana rekomendāciju veidošanā e-studiju vietnei
Nosaukums angļu valodā Context Data Usage for Recommendation Generation in E-learning Portal
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Lauma Jokste
Recenzents Mg. sc. ing. Artis Ivanovs
Anotācija E-studiju vietnē Ortus.lv Jaunumu publicēšanas sistēmā ir pieejams plašs aktualitāšu klāsts, kas tiek bieži papildināts, tādēļ lietotāji nevar izsekot līdzi sev interesējošajām aktualitātēm, jo tās netiek izceltas. Sadaļai netiek pievērsta liela uzmanība, līdz ar to netiek ievērota lietotājiem nozīmīga informācija. Lai atrisinātu šo problēmu, darbā ir izskatīta kontekstu datu rekomendāciju algoritma potenciāla ieviešana sistēmā. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt rekomendāciju ģenerēšanas algoritma prototipu e-studiju vietnes Ortus.lv Jaunumu publicēšanas sistēmai, kas balstīts uz pieejamo konteksta informāciju. Darbā ir apskatīti kolaboratīvās filtrēšanas, sociālo tīklu un konteksta datu rekomendāciju sistēmu veidi un to piemēri, lai varētu noteikt rekomendāciju sistēmu darbības principus un pārliecināties par to, ka konteksta datu metode ir piemērota rekomendāciju algoritma ieviešanai e-studiju vietnes Ortus.lv Jaunumu publicēšanas sistēmā. Izanalizējot esošo situāciju, izmantojot aptaujas un intervijas metodes, konstatēts ka sistēmai ir nepieciešami uzlabojumi un tā ir piemērota konteksta datu rekomendāciju algoritma ieviešanai. Darbā ir izstrādāta datu bāzes struktūra konteksta datu glabāšanai un rekomendāciju likumu šablons un piemēri, kurus varētu ieviest e-studiju vietnes Ortus.lv Jaunumu publicēšanas sistēmā. Ir izstrādāts rekomendāciju likuma algoritma prototips, kurā rekomendāciju algoritma darbības procesi ir attēloti, izmantojot BPMN shēmas, bet procesos izpildāmās darbības ir attēlotas blokshēmu veidā. Darba apjoms – 59 lpp., 19 tabulas, 16 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Rekomendāciju sistēma, konteksta dati, rekomendāciju algoritms, kolaboratīvā filtrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Recommender system, context data, content based recommender system, collaborative filtering
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 01:40:52