Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Azetidīnu-triazolu konjugātu sintēze un citotoksicitātes izpēte
Nosaukums angļu valodā Synthesis and cytotoxicity of azetidine-triazole conjugates
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., prof. Māris Turks
Recenzents Dr. chem., doc. Inese Mieriņa
Anotācija Bakalaura darbā ir apskatītas dažādas azetidīnu un 1,2,3-triazolu iegūšanas metodes un to izmantošana, kā arī īss apskats par MMP inhibitoriem. Literatūras apskatā apkopotā informācija ietver laika periodu no 1984. līdz 2015. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SciFinder, Espacenet un ACS. Bakalaura darba ietvaros sintezēti un raksturoti 11 jauni azetidīna-triazola konjugāti ar arilaizvietotāju sānu ķēdē un tie nodoti bioloģiskās aktivitātes izpētei. Kopumā iegūti 26 jauni savienojumi, kuru struktūras ir pilnībā pierādītas, lietojot KMR spektroskopiju, AIMS un IS absorbcijas spektroskopiju. Papildus analizētas dažādas attīrīšanas metodikas (mazgāšana ar NaCl ūdens šķīdumu, izgulsnēšana ar NaHS·3H2O ūdens šķīdumu un kolonnu hromatogrāfija), lai samazinātu vara saturu aizsargātos produktos. Atklāts, ka 1-((azetidīn-3-il)metil)-4-(4-terc-butilfenil)-1H-1,2,3-triazols uzrādīja inhibitoro aktivitāti uz MMP-3, taču augstas toksicitātes dēļ šis savienojums nav perspektīvs tālākai pārbaudei. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 70 lappuses. Darbs satur 21 shēmas, 8 attēlus un 4 tabulas, tajā izmantoti 66 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AZETIDĪNA-TRIAZOLA KONJUGĀTI, „KLIK” ĶĪMIJA, MMP-INHIBITORI
Atslēgas vārdi angļu valodā AZETIDINE-TRIAZOLE CONJUGATES, „CLICK” CHEMISTRY, MMP-INHIBITORS
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 00:07:04