Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Projekta vadības lietotņu izmantošana dažādās projektu vadības pieejās
Nosaukums angļu valodā Application of Project Management Software Tools in Different Project Management Approaches
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Recenzents Mg. sc. ing. Artis Ābolts
Anotācija Projektu vadības lietotnes ir pieejamas lielā skaitā un dažādībā, taču ir svarīgi pirms izvēles un pielietošanas izpētīt, kura no projektu vadības lietotnēm pieļauj lielāku elastību dažādu projektu pieeju pielietošanā, tādā veidā efektīvi izmantojot uzņēmuma resursus projektu izstrādes vajadzībām. Projektu realizācijā izmanto dažādas vadības metodes, kur atšķiras dzīves cikli un to secība. Katra projektu vadības lietotne ir jāpielāgo, atkarībā no projekta izmantotās metodes. Projektam atbilstoša vadības lietotņu izmantošana uzlabo vadības efektivitāti, projekta datu kvalitāti lēmumu pieņemšanai, kontrolei un lietojamību. Darba mērķis ir izstrādāt vadlīnijas projektu vadības lietotņu izmantošanai dažādās projektu vadības pieejās. Darbā veikta trīs projektu vadības pieeju un to prasību analīze. Projektu vadības lietotnes izvēlētas no populārāko maksas, bezmaksas atvērtā koda un tiešsaistes rīku aktuālākajiem sarakstiem. Uzmanība ir pievērsta projektu vadības lietotņu praktiskai izpētei atbilstoši izvēlēto projektu vadības pieeju prasībām, lai apkopotu projektu vadības lietotņu izmantošanas vadlīnijas, kopsakarības, atšķirības un īpatnības. Darbs sastāv no teorētiskās bāzes par trim izvēlētajām projektu vadības pieejām – Ūdenskrituma, Inkrementālās un Spējās pieejas un trim projektu vadības lietotnēm – Redmine, Jira un Planio. Par projektu vadības pieejām un projektu vadības lietotnēm izveidoti pārskatāmi kopsavilkumi. Analīzes daļā veikta projektu vadības lietotņu prasību analīze, kur apkopotas vispārējās un katrai projektu vadības pieejai aktuālās prasības. Darba praktiskajā daļā aprakstīta projektu vadības lietotņu novērtēšana dažādos projekta dzīves ciklos, izmantojot piemēra projektu. Balstoties uz novērtēšanu ar sākotnējā analīzē izstrādāto prasību šablonu, analizēta projektu vadības lietotņu atbilstība izvirzītajām prasībām. Darba analīzes un vērtēšanas rezultāts ir izstrādātas projektu vadības lietotņu lietošanas vadlīnijas. Darba apjoms – 68. lpp., 8 tabulas, 80 attēli.
Atslēgas vārdi Projektu vadības pieejas, projektu vadības lietotnes, Jira, Redmine, Planio, Scrumban, Ūdenskritums, Inkrementālā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management approaches, project management applications, Jira, Redmine, Planio, Scrumban, Waterfall, Incremental.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2015 16:56:37