Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Vēja plūsmas koncentratora konstrukcijas izstrāde mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu efektivitātes paaugstināšanai".
Nosaukums angļu valodā "Wind flow concentrator construction development for small scale wind power unit’s efficiency increase."
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Edmunds Kamoliņš
Recenzents Jānis Dirba
Anotācija Bakalaura darba pirmajā nodaļā veikta vēja enerģijas aktualitātes analīze tautsaimniecībā, noteiktas mazjaudīgo vēja enerģētisko iekārtu uzstādīšanas un ekspluatācijas galvenās problēmas un iespējamie risinājumi. Otrajā nodaļā aplūkotas mazjaudīgu vēja enerģētisko iekārtu aprīkošanas iespējas ar vēja koncentratoru, lai paaugstinātu elektroenerģijas ģenerēšanas efektivitāti. Darba trešajā nodaļā veikts vēja koncentratora izstrādes pamatojums un nosacījumi, kā arī izvirzīti uzdevumi, kas jāveic to izstrādes procesā. Ceturtajā nodaļā apskatītas vairākas datorprogrammas ar kuru palīdzību ir iespējams veikt gaisa plūsmas modelēšanu. Darba piektajā nodaļā veikta vēja koncentratora konstrukcijas modelēšana, izmantojot datorsimulāciju programmu Dassault Systemes Solidworks Flow simulations, kā arī veikti aprēķini vēja ģeneratora ģenerētās jaudas attiecībai pret vēja ātrumu, kādu ir iespējams panākt ar vēja koncentratora palīdzību. Sestajā nodaļā atainots vēja enerģētiskās iekārtas mērogota modeļa izstrādes process, veikti vēja plūsmas mērījumi laboratorijas apstākļos un aprakstīts vēja enerģētiskās iekārtas prototipa testēšanas process reālos apstākļos. Noslēdzošajā nodaļā aprēķināts cik liels būs vēja enerģētiskās iekārtas atmaksāšanās periods uzstādot vai neuzstādot vēja koncentratoru attiecīgas jaudas vēja enerģētiskajai iekārtai. Darba struktūra: Lappušu skaits – 52, tabulu skaits – 8, formulas – 4, attēli – 30.
Atslēgas vārdi Vēja plūsmas koncentratora konstrukcijas izstrāde mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu efektivitātes paaugstināšanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Wind flow concentrator construction development for small scale wind power unit’s efficiency increase
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2015 15:33:00