Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Valsts pārvaldes iestādes darbības kvalitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Performance Quality in the State Regulatory Authority"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., Inga Lapiņa
Recenzents Mg.oec., Ilze Kairiša
Anotācija Paukšte A. Valsts pārvaldes iestādes darbības kvalitātes paaugstināšana: Maģistra darbs / A.Paukšte, I.Lapiņa. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo darbu studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 14 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 37 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir, pielietojot aktuālus kvalitātes rīkus un metodes, pilnveidot valsts pārvaldes iestādes darbības efektivitāti un paaugstināt tās darbības kvalitāti, samazinot nelietderīgu darbību veikšanu par 30%. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīts kvalitātes jēdziens pakalpojumu sfērā, tajā skaitā valsts pārvaldes iestāžu aspektā, kvalitātes vadības instrumenti un kvalitātes nodrošināšanas metodes. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīta un analizēta iestādes darbība, veikta darbinieku aptauja par procesu efektivitāti iestādē, pielietoti kvalitātes instrumenti, lai atklātu uzņēmumā pastāvošās problēmas. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi konstatēto problēmu novēršanai un iestādes darbības kvalitātes paaugstināšanai, aprēķinātas to aptuvenās izmaksas un finansiālais ieguvums. Būtiskākais secinājums, kas radās darba rezultātā ir tas, ka iestādē notiek atsevišķu darbību dublēšana, kā rezultātā tiek patērēti lieki resursi, kā arī konkrētā iestādes patstāvīgajā struktūrvienībā nav izstrādāta jauno darbinieku ievadapmacības programma. Nozīmīgākie priekšlikumi ir iestādes darbībā pielietot 5S sistēmu, veikt jaunas dokumentu reģistrācijas un vadības sistēmas izveidi un izstrādāt jauno darbinieku ievadapmācības programmu konkrētā iestādes patstāvīgajā struktūrvienībā.
Atslēgas vārdi Lean pieeja, darbības kvalitātes paaugstināšana, vasts pārvaldes iestāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Lean management, improvement of performance quality, State Regulatory Authority,
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2015 18:28:41