Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Latvijas privāto pensijas fondu piedāvāto pensiju plānu efektivitāte"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of Pension Plans Offered by Private Pension Funds in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Titko Jeļena
Recenzents docents, Dr.oec. Kozlovskis Konstantīns
Anotācija Privātie pensiju fondi sastopas ar mūsdienu sabiedrībai aktuālām un plašām problēmām. Pēdējos gados pieaug privāto pensiju fondu loma vecuma pensijas uzkrāšanai. Iedzīvotāju novecošanas process un pašreizējie ekonomiskie apstākļi sagādā grūtības valsts nefondētajai pensijai sniegt atbilstošus ienākumus jau šodienas pensionāriem. [55] Pensiju sistēmas mērķis ir nodrošināt pienācīgus ienākumus no uzkrātajiem līdzekļiem, kas ļautu pensijas saņēmējam dzīvot cienīgu un ekonomiski neatkarīgu dzīvi. Tomēr Latvijā joprojām ir zems pensiju līmenis galvenokārt 1.pensiju līmeņa saņēmējiem. Nākamajos gados būtu jāņem vērā dzimstības rādītāji pret mirstības rādītājiem, jo tieši 1.pensiju līmenis tiek izmaksāts pensionāriem no šodienas nodokļu maksātāju iemaksām. 2.pensiju līmenī ieskaitītie nodokļi, kas tieši uzglabājas noteiktā vecuma pensijas saņēmēja kontā nevar dot pilnīgi finansiālu nodrošinājumu vecumdienās vai invaliditātes gadījumā. Tieši tādēļ 3.pensiju līmenis piedāvā iespēju veikt lielākus sociālās apdrošināšanas maksājumus, lai gūtu lielākus sociālos pabalstus un pensijas nākotnē, lai cilvēki spētu sev nodrošināt finansiālu stabilitāti. Tāpēc būtiski ir uzzināt vai vispār esošie privātie pensiju fondu piedāvātie pensiju plāni spēj darboties efektīvi, jo no tā ir atkarīgs, vai vispār būs iespēja ieguldīt privātajos pensiju fondos. Privātajiem pensiju fondiem kā jebkurai citai akciju sabiedrībai jāspēj darboties efektīvi, lai nodrošinātu tās tālāku darbību. Tāpēc darba pētījuma nozīmīgums ir datu aplenkuma analīzes (DEA) metodes izmantošana Latvijā reģistrētajos pensiju fondu piedāvātajos pensiju plānos, lai noteiktu šo pensiju plānu efektivitāti. Maģistra darba mērķis ir noteikt vai Latvijas privāto peniju fondu piedāvāto pensiju plāni ir efektīvi. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 galvenajām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Darbā ir iekļauti 22 attēli, 22 tabulas, 4 formulas un 31 pielikums. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 73 izmantotajiem resursiem. Maģistra darba apjoms ir 80 lapa (izņemot pielikumus).
Atslēgas vārdi Privātie pensiju fondi
Atslēgas vārdi angļu valodā Private pension fonds
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2015 18:29:57