Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Energoservisa kompāniju (ESKO) pakalpojumu izvērtējums tipveida daudzdzīvokļu ēkām"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of energy-service companies (ESCO) public utilities for standard apartment buildings"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Uģis Osis
Recenzents Egīls Dzelzītis
Anotācija Darbā „Energoservisa kompāniju (ESKO) pakalpojumu izvērtējums tipveida daudzdzīvokļu ēkām” tiek kompleksi pētīta dzīvojamā fonda renovācijas iespējamība, izmantojot ESKO modeli, tā ietekme uz siltumenerģijas patēriņu un raksturīgie aspekti, kas saistīti ar ESKO pakalpojumu sniegšanu. Pētījumā ir analizēta esošā Rīgas pilsētas apbūve, izdalot to pa ēku sērijām un apbūves apkaimēm. Tiek izskatīta esošā renovācija Rīgā un tiek definēts bāzes gads kā atskaites punkts turpmākajiem aprēķiniem. Pētījumā tiek paskaidrota ESKO pakalpojumu būtība un tiek izskatīti ar ESKO pakalpojumu sniegšanu saistītie pieņēmumi un risinājumi. Tiek aprakstīti arī ESKO pakalpojumu sniegšanas juridiskie un finanšu aspekti. Pētījumā tiek izstrādāti divi ESKO risinājumi, kas atšķiras ar energoefektivitātes paaugstināšanai veicamajiem darbiem. Pirmais risinājums iekļauj ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanu un iekšējo inženiertīklu renovāciju. Otrais risinājums iekļauj ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanu. Pētījuma tiek prognozēts attīstības scenārijs Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas dzīvojamā fonda siltumenerģijas pieprasījuma prognozes laika posmā no 2014. līdz 2024. gadam. Prognozē tiek izdalīts siltumenerģijas pieprasījums atkarībā no iespējamā renovācijas risinājuma. Pēc prognozes tai tiek veikta ESKO pakalpojumu ekonomiskā izvērtēšana un ietekmes uz siltumenerģijas pašizmaksu novērtēšana. Pie vienādiem finanšu nosacījumiem abiem risinājumiem, pielietojot minēto 2.risinājumu, kas ietver tikai ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanu ir iespējams visvairāk samazināt kopējo siltumenerģijas patēriņu AS „RĪGAS SILTUMS” CSS pieslēgtajam dzīvojamam fondam. ESKO, veicot investīcijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās un sniedzot ESKO pakalpojumus, no visām iesaistītajām pusēm uzņemas vairākus kritiskus riskus, kas apdraud sekmīgu līguma izpildi. Darbā tiek izpētīti finanšu, juridiskie un tehniskie riska faktori. Maģistra darba apjoms – 59 lappuses, 20 attēli, 18 tabulas. Darbā tika izmantoti 46 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Energo servisa kompānijas, ESKO, Siltumapgāde, Dzīvojamā fonda renovācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy-service companies, ESCO.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2015 14:56:10