Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Siltumtrases un individuālā siltummezgla projekta izstrāde objektam Brīvības 26, Rīgā
Nosaukums angļu valodā Design of District Heating Pipeline and Substation for Building at Brīvības 26, Riga
Struktūrvienība 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing. Armands Vagris
Recenzents I.Bekmanis
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Siltumtrases un individuālā siltummezgla projekta izstrāde objektam Brīvības 26, Rīgā” un šī darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Transporta un mašīnzinību fakultātes, Siltumenerģētisko sistēmu katedras „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Oskars Simsons. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt siltumtīklu un individuālā siltummezgla projektu, izpētot un izvērtējot optimālākos izbūvēšanas paņēmienus kā arī piemērotākos tehnoloģiskos risinājumus, kas ir ekonomiski pamatoti. Lai sasniegtu darba mērķi, bija nepiecišams izpētīt rūpnieciski izolēto cauruļvadu īpašības, to uzstādīšanas un montāžas principus, cauruļu komplektējošās sastāvdaļas un cauruļvadu veicamos aprēķinus, izpētīt būvnormatīvus, kas jāievēro projektējot siltumtīklus, veikt siltuma zudumu aprēķinu objektam, izvērtēt un analizēt piemērotāko cauruļvada tipu un veidu- gan pēc tehniskā risinājuma viedokļa, gan pēc ekonomiskā pamatojuma viedokļa, izstrādāt nepieciešamos siltumtrases rasējumus kā arī sastādīt materiālu un iekārtu specifikāciju, veikt ISM parametru aprēķinu un iekārtu piemeklēšanu vadoties pēc A/S „Rīgas siltums” izsniegtajiem metodiskajiem norādījumiem un izstrādāt nepieciešamos ISM rasējumus, kā arī sastādīt materiālu un iekārtu specifikāciju Darbs sastāv no 56 lappaspusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 13 tabulām, 10 attēliem, 3 diagrammām, 7 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 23 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts, Siltumtrase, siltummezgls
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma project, district heating pipeline and substation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2015 14:00:39