Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Elektromagnētiskie lauki kā darba vides riska faktors un to mazināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Electromagnetic Fields as a Risk Factor of Work Environment and the Possibilities of their Reduction
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Urbāne, Dr.chem.
Recenzents S.Lavendele, Dr.chem.
Anotācija Izmantotie informācijas avoti: Eiropas Parlamenta direktīva darbienieku aizsardzībai no elektromagnētiskajiem laukiem, dažādu valstu pārraugošo institūciju rekomendācijas, ārvalstu zinātnieku un vietējo pētnieku zinātniskie pētījumi, eksperimenti, praktiskie apskati, individuālas ekspertu elektromagnētisko lauku jomā konsultācijas un rekomendācijas. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Teorētiskajā daļā autore pētīja elektromagnētisko lauku ekspozīciju noteiktās normas un ierobežojumus, kas aizsargā darbiniekus no elektromagnētisko lauku ietekmes. Veica pārskatu par elektromagnētisko lauku raksturojošām īpašībām un īpatnībām, kā arī izskatīja un apkopoja plašu zinātnisko materiālu par elektromagnētisko lauku ietekmi uz dzīvajiem organismiem. Tika analizēti zemfrekvenču un radiofrekvenču iedarbības zinātnisko pētījumu rezultāti un ietekme uz cilvēkiem. Analītiskajā daļā autore analizēja dažādu citu valstu pārraudzības institūciju rekomendācijas par elektromagnētisko lauku riska faktora izvērtēšanu darba vietās, mērījumu veikšanas posmiem, metodiku, datu analīzi un mazināšanas pasākumiem dažādu elektromagnētisko frekvenču laukiem. Analizēja citu valstu zinātnieku veiktos eksperimentus un rezultātus par elektromagnētisko lauku riska izvērtēšanas paņēmieniem un riska mazināšanas pasākumiem. Praktiskajā daļā autore analizēja 174 apsekotajās darba vietās iegūtos elektromagnētisko lauku ekspozīciju mērījumu datus, konstatēja tipiskākos ekspozīciju avotus, to īpatnības un mazināšanas iespējamos paņēmienus. Veica mērījumu datu statisko apstrādi, izvērtēja darba vietu maksimālo elektromagnētisko lauku ekspozīciju avotus un to samazināšanas iespējas katrā konkrētajā situācijā. Pamatojoties uz veiktajiem praktiskajiem mērījumiem un novērojumiem, autore izstrādāja rekomendācijas un priekšlikumus elektromagnētisko lauku riska faktora mazināšanai birojos, tehniskajiem operatoriem, rūpniecības nozarē, medicīnā un skaistumkopšanas sfērā.
Atslēgas vārdi Elektromagnētiskie lauki, darba vietas riska faktors, riska mazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Electromagnetic fields, risk factor in workplaces, risk reduction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2015 11:39:51