Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Cenu veidošanas politika dzelzceļa kravu pārvadājumos"
Nosaukums angļu valodā "Developing a Pricing Policy for Cargo Railway Transport"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka, docente
Anotācija Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos tieši transporta nozarei ir būtiska loma valstu tautsaimniecības nodrošināšanā, jo tieši ar transportu ir saistīti visu citu nozaru procesi – bez transporta nav iespējams piegādāt izejvielas uz rūpnīcām, bez transporta nevar pārvest kravu un pasažierus no viena pasaules kontinenta uz citu, bez transporta nav iespējams nogādāt preces no ražotnes uz vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības vietām u.tml. Cenu veidošanas politika transporta uzņēmumā līdzīgi kā citās nozarēs ir saistīta ar savu specifiku. Transporta uzņēmuma procesi paredz transporta iesaistīšanos – līdz ar to cenu ietekmē tādi specifiski faktori kā transporta nolietojums, degviela, ar loģistikas procesiem saistītās izmaksas, noliktavas uzglabāšanas izmaksas u.c. Pareizi noteikta cena transporta uzņēmumā ne tikai nodrošina peļņu, bet arī ir konkurētspējīga tirgū. Dzelzceļa kravu pārvadājumi ir viens no pārvadājumu veidiem, kas paredz dzelzceļa transporta iesaistīšanos. Šie pārvadājumi tiek realizēti pa dzelzceļa sliedēm – tāpēc ir saprotams, ka šādos uzņēmumos tiek iesaistīti lieli resursi, apjomīgas investīcijas un ir augstas uzņēmuma resursu izmaksas. Cenu veidošanās dzelzceļa kravu uzņēmumā paredz savu specifiku, ko autors pētīja un aprakstīja darba praktiskajā daļā. Analītiskajā apskatā autors raksturo cenu veidošanās principus uzņēmumā. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek analizēta Latvijas transporta nozare, veikta cenu veidošanās politikas dzelzceļa kravu pārvadājumu izvērtēšana un dzelzceļa kravu pakalpojumu cenu atbilstības novērtējums tirgus cenām. Iegūtie rezultāti liecina, ka ar cenu nosaka ienākumus. Pārdodot vairākas vienības par tādu pašu cenu, vai, pārdodot tādu pašu daudzumu, palielinot vienas vienības cenu. Tomēr rezultāti var būt savādāki. Nosakot cenu mārketinga speciālistiem, ir jāvērtē uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, lai noliktā cena būtu izdevīgs darījums gan patērētājam, gan peļņas guvējam. Dzelzceļa kravu pārvadājumu uzņēmumam tarifu aprēķins ir jāplāno vismaz gada perspektīvā, ņemot vērā visas mainīgās un fiksētās izmaksas.
Atslēgas vārdi cena veidošana; kravu pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Pricing policy; Rail freight transport
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2015 11:17:48