Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Gaisakuģu radio altimetru testēšanas sistēmas analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of a Test System for Aircraft Radio Altimeters
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Maģ.sc.ing., doc. Igors Smirnovs
Recenzents Maģ.sc.ing., asist. Sergejs Tretjakovs
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir gaisakuģu radio altimetra testēšanas sistēmu analīze. Darbā tiek apkopota literatūra par radio altimetra veidiem, darbības principiem, kā arī testēšanas sistēmu analīze un to attīstības perspektīvas. Izvērtējot radio altimetra darbību un iespējamās nepilnības, darba mērķis ir sīkāk izpētīt radio altimetru, tā testēšanas metodes un iespējas, pēc tam analizējot un aprēķinot radio altimetra shēmas konkrētu mezglu parametrus. Tā kā radio altimetra darbības algoritms nav būtiski mainījies gadu laikā, tad iegūtos aprēķinus un secinājumus var izmanot, analizējot mūsdienu civilās aviācijas gaisa kuģu modeļos izmantotos altimetrus, kā arī atbilstošas testēšanas sistēmas. Radio altimetrs ir nozīmīga radiolokācijas ierīce, kas nepieciešama kritiskos lidojuma posmos. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas veiktu mērījumus ar pēc iespējas augstāku precizitāti. Lai padziļinātāk analizētu radio altimetru parametrus, tika pētītas altimetra testēšanas aparatūras, to tehnoloģiju attīstība gadu laikā, konkrētu aparatūru priekšrocības un trūkumi, kā arī perspektīvas nākotnē. Apkopojot šo informāciju, tiek veikta konkrētas shēmas padziļināta analīze. Par pētījumu pamatshēmu tiek izmantota sekošanas altimetra modulatora un superaugstu frekvenču trakta shēma, kurai tiek veikti inženiertehniskie altimetra galveno parametru un elementu aprēķini, izmantojot jau iepriekš norādītus parametrus. Darbs rakstīts latviešu valodā. Aprakstošās daļas apjoms sastāda 68 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 34 attēli, 96 formulas un tika izmantoti 21 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Radio altimetrs; Testēšanas sistēmas; Sekošanas radio altimetrs, Platjoslas radio altimetrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Radio altimeter; Test systems; Tracking radio altimeter, Low range radio altimeter
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2015 10:03:25