Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbinieku veiktspējas attīstības vadība uzņēmuma efektivitātes nodrošināšanā"
Nosaukums angļu valodā "Managing Development of Employee Performance for Ensuring Business Efficiency of Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks, profesors
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir cilvēkresursu veiktspējas attīstības vadība. Ar to saprotot visu cilvēkresursu veiktspējas attīstības vadības procesu kopumā, kas sevī ietver arī darba izpildes vadību, kas tiek uzskatīta par šī procesa kodolu. Maģistra darba priekšmets ir uzņēmuma efektivitātes paaugstināšana. Ar to saprotot duālo pieeju efektivitātes analīzē gan procesu pieeju, gan rezultātu pieeju. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un parādīt cilvēkresursu veiktspējas attīstības vadības saikni un ietekmi uz uzņēmuma efektivitāti kopumā. Šī darba teorētiskā vērtība ir cilvēkresursu veiktspējas attīstības vadības analīze un uz tās pamata veiktā inovatīvā modeļa izstrāde, kā arī līdzsvarotās mērķu mērījumu kartes analīze un tās iekļaušana darba izpildes vadības procesā. Par maģistra darba zinātnisko vērtību ir uzskatāma cilvēkresursu veiktspējas attīstības vadības efektivitātes novērtēšanas problemātikas izpēte un analīze, balstoties uz analīzes laikā gūtajiem atzinumiem izstrādāts darba izpildes vadības process uz līdzsvarotās mērķu mērījumu kartes pamata, kā arī izstrādātais cilvēkresursu veiktspējas attīstības vadības modelis. Abas izstrādātās novitātes ir aprobētas darba zinātniski praktiskajā daļā un uzskatāmas par darba praktisko vērtību. Maģistra darba apjoms ir 88 lpp., tajā ir 19 attēli, 17 tabulas un 1 pielikums. Maģistra darba izstrādei tika izmantoti 50 informācijas avoti, to skaitā interneta resursos pieejamie, speciālā literatūra angļu un latviešu valodās, RTU zinātniskie raksti un periodisko izdevumu publikācija.
Atslēgas vārdi cilvēkresursu veiktspējas attīstības vadība, līdzsvarotā mērķu mērījumu karte
Atslēgas vārdi angļu valodā employee performance development management,balanced scorecard in Human resources
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 21:26:28