Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Elektroenerģijas tirgus liberalizācijas ietekme uz Latvijas ekonomiku”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Liberalization of Electricity Market on the Economy of Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,K. Gorbunova
Recenzents Doc. L. Krilovs
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām: ražošanas resursu tirgus raksturojuma, elektroenerģijas tirgus raksturojuma un elektroenerģijas liberalizācijas ietekmes uz Latvijas ekonomiku. Tā izstrādes laikā tika pētīti ražošanas faktori un to izmaksas, pieprasījuma un piedāvājuma elastība, aprēķināta tirgus koncentrācija un varas sadalījums elektroenerģijas atvērtajā tirgū, analizēts monopola tirgus stāvoklis un tā veidi, kā arī pilnīga konkurence un tās nepastāvēšanas iemesli. Darbā raksturota arī elektroenerģijas un tās tirgus specifika, noskaidrotas elektroenerģijas cenas komponentes un to aprēķināšanas pamatprincipi, kā arī minēti svarīgākie notikumi Latvijas elektroenerģijas vēsturē. Autors atsevišķi analizējis laika periodu līdz PSRS sabrukumam un pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas, pētījis atvērta elektroenerģijas tirgus dalībniekus un to lomu atvērtā elektroenerģijas tirgū, kā arī uzskaitījis galvenos infrastruktūras projektus, kas saistīti ar elektroenerģijas tirgus liberalizācijas reālu ieviešanu praksē. Darba izstrādē izvirzīto mērķu sasniegšanai analizēti arī elektrības tarifi un to pieauguma vai samazinājuma iemesli, kā arī uzskaitīti kompensācijas mehānismi un to iemesli. Izpētot Latvijas elektroenerģijas tirgus vēsturi un esošo situāciju regulētā tirgū, autors secina, ka ilgtermiņā elektroenerģijas tirgus liberalizācija ir pareizs lēmums, jo nodrošina elektroenerģētisko neatkarību. Elektroenerģijas liberalizācijas process saistāms ar Eiropas Savienības vidēja termiņa mērķu īstenošanu, un tas, pēc autora domām, Latvijas ekonomikā bija pāragrs risinājums, kas šobrīd rada vairāk zaudējumu nekā ieguvumu. Apkopojot darba tapšanas gaitā iegūtos secinājumus, autors ierosina noteikt elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes izmaksu segšanu 75% apmērā no līdzšinējās summas, kā arī atbalstīt uz eksportu tendētas uzņēmējdarbības veicināšanu. Bakalaura darbs sastāv no 67 lappusēm, kurās ievietotas divas tabulas, astoņas formulas un 25 attēli. Pielikums sastāv no trim pielikumiem, kas veido 5 lappuses.
Atslēgas vārdi Elektroenerģijas tirgus liberalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Electricity market liberalization
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 13:12:43