Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Bezpilota lidaparāta sakaru kanāla caurlaidspējas paaugstināšanas metožu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysing the Methods of Improving the Capacity of UAV Communication Channel
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Doc., maģ.sc.ing., Igors Smirnovs
Recenzents Doc., Dr. sc.ing. A. Kraiņukovs, TSI
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukums – „Bezpilota lidaparāta sakaru kanāla caurlaidspējas paaugstināšanas metožu analīze”. Par analīzes objektu tika izvēlēta bezpilota lidaparāta ciparu video signāla formēšanas daļa. Pārraidītājs ciparu signāls sniedz bezpilota lidaparāta operatoram informāciju par tekošo situāciju video attēla formā. Lai nodrošinātu labas kvalitātes video attēla uztveršanu ir nepieciešami palielināt lejupejoša bezvadu sakaru kanāla caurlaidspēju un traucējumnoturību. Darbā tiek izklāstīta pamatinformācija par bezpilota lidaparātiem, to klasifikāciju un pielietojumu. Tiek aprakstīta radiosakaru ciparu sistēmu struktūra un signāla īpašības. Katra videosignāla formēšanas etapa parametri nosaka galējo kanāla caurlaidspēju. Analizējot caurlaidspējas paaugstināšanas iespējas, tika izvēlēti signāla formēšanas veidi un paņēmieni, ar kuru palīdzību var sasniegt nepieciešamus rezultātus konkrētos ekspluatācijas apstākļos. Balstoties uz noteiktām pamatvērtībām, tika izanalizēti un salīdzināti ciparu video signāla kodēšanas, modulācijas un multipleksēšanas paņēmieni, sniedzot informāciju par sistēmas veiktspēju un par radiokanāla enerģētiskiem resursiem. Padziļināti apskatīti ciparu video signāla manipulācijas veidi un izpētīta ortogonālā frekvences dalījuma multipleksēšana, kura izvieto datu plūsmu starpnesēju frekvencēs, sablīvējot signāla simbolus un ievērojami palielinot kanāla kapacitāti un traucējumnoturību. Lai izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus izanalizēto metožu pielietošanai, tiek apskatīts bezvadu sakaru modernākais standarts, kurš piedāvā līdzīgu, darbā apskatītu risinājumu sakaru kanāla caurlaidspējas paaugstināšanā. Darba izstrādes laikā tika izmantota zinātniskā literatūra, starptautiskā normatīvā dokumentācija, internetā publicētie raksti, sakaru aprīkojuma dokumentācija un datorprogramma MATLAB R2013a. Maģistra darba kopapjoms ir 84 lapaspuses. Darbs satur 50 attēlu, 5 tabulas, 51 formulu, tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Bezpilota lidaparāts, sakaru kanāls, signāla formēšana, video saspiešana, kanāla kodēšana, ciparu modulācija, multipleksēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Unmanned aerial vehicle, communication channel, signal shaping, video compression, channel coding, digital modulation, multiplexing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 12:31:40