Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing Efficiency of Trading Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.Irina Voronova
Recenzents Mg.oec. Judīte Jakubāne, Docente (prakt.)
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Tirdzniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts. Darbā tiek pētīta SIA Gofre Baltija darbība, uzņēmums, kas nodarbojas ar savākta izlietotā iepakojuma, gofrekartona izstrādājumu un iesaiņojuma papīra vairumtirdzniecību. Diplomdarba mērķis: izpētīt un izanalizēt uzņēmuma SIA Gofre Baltija darbību, novērtēt un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem; kopā ir 69 lapas, 9 pielikumi, 42 tabulas un 13 attēli, izmantotas 17 formulas; izstrādājot darbu tika izmantoti 24 literatūras avoti. Analītiskajā daļā ir apskatīta SIA Gofre Baltija darbība, veikta saimnieciskās darbības analīze, SVID analīze, Herfindāla – Hiršmana tirgus koncentrācijas analīze, aprakstīti iespējamie uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti un novērtēti analītiskajā daļā izvirzītie priekšlikumi. Šajā daļā tiek izstrādāti priekšlikumi par optimālāko uzņemuma turpmākās darbības stratēģiju izvēli, izmaksu samazināšanu un jaunā pakalpojuma ieviešanu. Ir novērtēta priekšlikumu ekonomiskā efektivitāte. Tehnoloģiskajā daļā veikta SVID – HAM modeļa konstruēšana un kritēriju salīdzināšana optimālāko stratēģiju izvēlei. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi tirdzniecības uzņēmums, efektivitāte, projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā trading company, efficiency, project
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 12:03:59