Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ietekmes uz vidi un risku novērtējums AS "Latvijas balzams"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of the Impact on Environment and Risks in JSC "Latvijas balzams"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Recenzents M.sc.ing., Guntis Tribis
Anotācija Strode S. Ietekmes uz vidi un risku novērtējums AS „Latvijas balzams””: Maģistra darbs / S.Strode, I.Mežinska. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2014. – 101 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms 101 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 19 tabulas un 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 54 avoti latviešu, 99 angļu valodā un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt ietekmes uz vidi novērtējumu „Rīgas Melnā balzama” produktu līnijai dzīves cikla laikā, izmantojot teorijā izskatīto informāciju, apkopoto analītiskās daļas informāciju un esošās zināšanas. Pamatojoties uz iegūto vērtējumu, izstrādāt priekšlikumus ietekmes uz vidi novērtēšanai un radītās ietekmes mazināšanai. Pirmajā darba daļā veikta teorijas aplūkošana par ietekmi uz vidi un veidiem, kas ļauj to pārvaldīt. Apskatītas vides pārvaldības sistēmas un citas metodes, ko izmanto ietekmes uz vidi novērtēšanai, apskatītas risku vērtēšanas metodes un to pielietojamība dzērienu ražošanas uzņēmumā. Veikta arī saistīto nozaru radītās ietekmes aplūkošana. Otrajā daļā raksturotas uzņēmuma darbības un veikta „Rīgas Melnā balzama” produktu līnijas ražošanas procesa izpēte un apkārtējo vidi ietekmējošu aspektu identificēšana. Analizēti apjoma ziņā lielākie izejvielu piegādātāji un transporta pakalpojumu sniedzēji. Trešajā darba daļā, izmantojot teorētiskajā daļā aplūkotās metodes, veikts ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāti priekšlikumiietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: lai vidi ietekmējošos faktorus un uzņēmuma radīto ietekmi varētu izteikt skaitliskā formā, nepieciešami papildus mērījumi un datu aprēķini. Uzņēmuma robežās būtiskākais apkārtējo vidi ietekmējošais faktors ir siltumenerģijas ieguves procesā gaisā emitētais oglekļa dioksīds, kas uz šo brīdi katru gadu palielinās. Būtiski veikt siltumenerģijas ieguves procesā uzlabojumus. Strode S. Ietekmes uz vidi un risku novērtējums AS „Latvijas balzams””: Projekta daļa/ S.Strode, I.Mežinska. 2015. – 44 lpp. Projekta daļa rakstīta latviešu valodā. Darba apjoms 44 lpp., tajā iekļauti 5 attēli un 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu un 16 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir veikt risku novērtējumu dzēriena „Rīgas Melnais balzams” produktu līnijai, izmantojot maģistra darba teorijā izskatīto informāciju, pielietojot vairākas risku vērtēšanas metodes un izmantojot maģistra darba pētījumā gūtās zināšanas gan par riskiem, gan dzēriena ražošanas procesu. Pamatojoties uz iegūto vērtējumu, izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbībām piemērotākās risku novērtēšanas metodes izvēlei. Pirmajā darba daļā aplūkota risku vērtēšana, aktuālās izmaiņas vadības standartos, kas saistītas ar riskiem. Apskatītas risku vērtēšanas metodes, ko izmanto pārtikas rūpniecībā. Otrajā daļā veikta risku identificēšana dzēriena „Rīgas Melnais balzams” ražošanas procesā, kā arī apskatīts pusfabrikātu sagatavošanas un izejvielu un izejmateriālu sagādes process. Vienlaikus tika veikta arī identificēto risku vērtēšana. Trešajā daļā, izmantojot pirmajā daļā aplūkotās metodes, otrajā daļā veikto risku vērtējumu, veikta risku analīze un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma risku mazināšanai, un veikts izmantoto risku vērtēšanas metožu salīdzinājums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: daļa kvalitātes risku ir vienlaikus pārtikas nekaitīguma riski, tādēļ risku vērtēšanu nepieciešams veikt, aptverot gan kvalitātes, gan pārtikas drošuma un nekaitīguma riskus. Risku vērtēšanu darba autore veica patstāvīgi, tomēr ieteicams veidot darba grupu, lai vērtējums būtu korekts. Vērtēšanā izmantojami skaitliskie dati, lai iegūtu kvantitatīvu rezultātu risku vērtējumā. Taču pirms tam nepieciešams iegūt skaitliskos datus un informāciju par kļūmēm dzēriena ražošanas procesā.
Atslēgas vārdi ietekme uz vidi, risku novērtējums, dzēriena ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact on Environment , Risks, Risk assessment, beverage production
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 10:31:28