Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Novērtēšanas un neatbilstošu produktu vadības pilnveide SIA "Rīgas Piensaimnieks"
Nosaukums angļu valodā "Assessment and Improvement of Non-conforming Products Management in the "Rīgas Piensaimnieks" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents M.sc.oec., Ināra Goba
Anotācija ANOTĀCIJA Kojate M. Novērtēšanas un neatbilstošu produktu vadības pilnveide SIA “Rīgas Piensaimnieks”: Maģistra darbs / M.Kojate, J.Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 86. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 11 tabulas, 7 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 7 angļu, 8 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot produktu novērtēšanas procesu un neatbilstošu produktu vadību uzņēmumā SIA “Rīgas Piensaimnieks”. Pirmajā daļā ir apkopota informācija par produktu novērtēšanas un neatbilstošu produktu vadības procesiem, izvēlētas vispiemērotākās metodes, tādas kā: benčmārkings, sensoriskā analīze, kvalitātes māja. Otrajā daļā ir veikta SIA “Rīgas Piensaimnieks” uzņēmējdarbības analīze un tiek izpētīts biezpiena sieriņu ražošanas process, saražotas produkcijas novērtēšana, kā arī neatbilstošu produktu vadības procedūra. Trešajā daļā ir piedāvāti priekšlikumi, kā pilnveidot produktu novērtēšanu un neatbilstošu produktu vadības, lai sasniegtu maģistra darba mērķi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1. Novērtēšanas un neatbilstošu produktu vadības mērķis ir palaist tirgū kvalitatīvu un prasībām atbilstošu produktu. 2. Objektīvs, uz faktiem balstīts produktu novērtēšanas process un detalizēti aprakstīts, uz preventīvam darbībām orientēts neatbilstošu produktu vadības process nodrošina darbinieku savlaicīgu reakciju uz brāķa ražošanu, spēj samazināt ražošanas zudumus, klientu sūdzības, pacelt uzņēmuma tēlu. 3. Pilnveidots produkta novērtēšanas process ļauj risināt dažādus uzdevumus visā produkta dzīves ciklā: no produkta izstrādes līdz ieviešanas, no neatbilstošu produktu vadības līdz kvalitātes izsekojamības ražošanas un uzglabāšanas procesā.
Atslēgas vārdi novērtēšana, neatbilstība, process, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā assessment, Non-conforming, process, improvement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 10:05:06