Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ekoloģisko siltumizolācijas materiālu siltumtehnisko parametru specifika"
Nosaukums angļu valodā "Specificity of thermal parameters of ecological insulation materials"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Anatolijs Borodiņecs
Recenzents Namejs Zeltiņš
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija katedrā. Atsevišķi vēlos izteikt pateicību RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrai un RTU Būvmateriālu laboratorijai par iespēju pētījumu veikšanai izmantot laboratoriskās iekārtas. Vienlaicīgi vēlos pateikties arī Rīgas Tehniskās universitātes projektā Nr. 2013/0064/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/050, RTU PVS ID 1776, “Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai” īstenotājiem par pētījumam piestādītam Latvijā ražotām eksperimentālām kaņepju šķiedru-spaļu siltumizolācijas plātnēm. Maģistra darba tēma – “Siltumizolācijas materiālu siltumtehnisko parametru specifika”. Tika apskatītas galvenās siltumizolācijas materiālu īpašības un raksturlielumi, siltumvadītspējas koeficienta noteikšanas metode un dažādu faktoru ietekme uz siltumvadītspējas koeficientu. Tika apkopota informācija par siltumizolācijas ražošanās procesā patērēto enerģiju. Maģistra darba pētījumu daļā tika veikti Latvijā ražoto eksperimentālo kaņepju šķiedru-spaļu siltumizolācijas plātņu sekojošo reālo parametru un īpašību noteikšana: 1. Ūdensuzsūce. 2. Biezuma izmaiņas. 3. Žūšanas process. 4. Siltumvadītspējas koeficients. 5. Siltumvadītspējas koeficients atkarībā no mitruma. Pētījumu daļā tika izmantoti Latvijā eksperimentāli izgatavoti kaņepju šķiedru-spaļu siltumizolācijas paraugi – plātnes ar izmēriem 300 x 300 mm. Pētījumam tika piestādītas trīs kaņepju šķiedru-spaļu paraugu sērijas (sērijā 4 paraugi) ar dažādiem biezumiem, saistvielām un presēšanas režīmiem. Pētījumu rezultātā ir noteikta kaņepju šķiedru-spaļu siltumizolācijas paraugu ūdensuzsūce, žūšanas procesa dinamika, biezuma izmaiņas, siltumvadītspējas koeficients un siltumvadītspējas koeficienta atkarība no mitruma. Maģistra darba apjoms ir 77 lapaspuses, 22 attēli, 21 tabulas, 23 formulas un 23 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Siltumizolācija, siltumvadītspējas koeficients, ūdensuzsūce, žūšanas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Insulation materials, heat conductivity coefficient, water absorption, drying process
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 09:56:28