Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "SIA "Vide LX" klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Customer Service Quality in the "Vide LX" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Vanags
Recenzents Mg.oec., Ilze Kairiša
Anotācija Strapča E. Klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana grāmatvedības uzņēmumā „Vide Lx”: Bakalaura darbs / E.Strapča, J.Vanags. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptveroša kvalitātes vadība”, 2015. – 65 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 5 angļu un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir analizējot un izvērtējot kvalitātes vadības sistēmu klientu apkalpošanas jomā grāmatvedības uzņēmumā „Vide Lx”, izstrādāt priekšlikumus klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai, kā arī samazināt iesniegto dokumentu apstrādes laiku no 3 dienām līdz 2 dienām. Pirmajā darba daļā ir aprakstīta klientu apkalpošanas kvalitāte, klientu apmierinātība, klientu apmierinātības novērtēšana, klientu apmierinātības novērtēšanas metodes, kā arī kvalitātes vadības instrumenti: „5 Kāpēc” metode un Išikavas diagramma. Otrajā darba daļā tika aprakstīta grāmatvedības nozares attīstība pasaulē un Latvijā, sniegts SIA „Vide Lx” apraksts, pakalpojumu klāsts, struktūra, kvalitātes vadība, atspoguļota galveno procesu mijiedarbības shēma, veikta iekšējās un ārējās vides izpēte, veikta iekšējo un ārējo klientu aptauja, kā arī atspoguļots identificēto problēmu kopsavilkums. Trešajā darba daļā tiek izstrādāti priekšlikumi grāmatvedības uzņēmumam „Vide Lx” klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidei, atbilstoši analītiskajā daļā atklātām neatbilstībām un problēmām, kā arī tiek izstrādāts priekšlikumu īstenošanas plāns un aprēķinātas iespējamās izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi ir tādi, ka ārējie klienti nav apmierināti ar dokumentu apstrādes laiku, ofisa atrašanas vietu, oficiālās mājas lapas neesamību, bet darbinieki sastopas ar nevienmērīgo noslogotību. Risināt šīs problēmas iespējams iegādājoties specifiskās datorprogrammas, kas atvieglina un samazina dokumentu apstrādes procesu, izstrādājot dokumentu iesniegšanas grafiku, izveidojot uzņēmuma mājas lapu un pārbraucot jaunajā ofisā Rīgas centrā.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošana, kvalitāte, kvalitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer service, quality, quality improvement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 09:32:28