Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „SIA „Veselības centrs 4” personāla atlases pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Personnel selection development project at „Veselības centrs 4” Ltd"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec., lekt.D.Ščeulovs
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Knospe M. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības centrs 4” personāla atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Ozoliņa-Ozola I., – Datorsalikums.– Rīga:RTU,2015. – 101lpp. Diplomprojekta apjoms:85 lapas; darbā iekļautas 9 tabulas, 9 attēli; darbam pievienoti 6pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 36 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi personāla atlases jautājumā, profesionālā literatūra par personāla atlasi, lekciju nepublicētie materiāli, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma pārstāvētā nozare, pats uzņēmums, personāla meklēšanas un atlases process. Teorētiskajā daļā analizēti personāla meklēšanas un atlases teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla atlases jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla atlases sistēmas pilnveidošanai: 1. Amata apraksta pilnveidošanas projekts, 2. Personāla meklēšanas un darba sludinājuma pilnveidošanas projekts, 3. Personāla atlases pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi Personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel recruitment
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 09:20:02