Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Merčendaizings mazumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Merchendising in Latvian Retail Companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Dr.oec. Rita Greitāne, docente
Anotācija Šodien, kad Latvija vairs nepārdzīvo ekonomisko krīzi, bet joprojām uzņēmumiem svarīgi noturēties Latvijas tirgū un spēt attīstīs savu nozari. Mazumtirdzniecība ir viens no svarīgākajiem stratēģiskajiem ekonomikas sektoriem preču pārdošanā valstī. Tēmas aktualitāte ir izskaidrojama, jo konkurences pastāvēja vienmēr un šobrīd katrs uzņēmums mēģina ieņemt labāko vietu tirdzniecības nišā un lielāko tirgus daļu. Arvien vairāk mazumtirdzniecības uzņēmumu skaits var īstenot sarežģītas un intelektuāli bagātas merčendaizinga metodes, lai kontrolētu patērētāju uzvedību un sasniegtu gala mērķi. Pircēju uzvedība mainās ar katru gadu, viņi kļūt izvēlīgāki un izglītotāki izvēloties vietu, kur var veikt pirkumu un iegādātie nepieciešamo preci. Tāpēc uzņēmējam jāspēj pareizi un efektīvi izmantot telpu, preci, cenu un klienta vēlmes. Maģistra darba pētījuma objekts ir mazumtirdzniecības uzņēmumi. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir merčendaizings un tā vadīšanas process mazumtirdzniecības uzņēmumos. Maģistra darba mērķis: izstrādāt merčendaizinga vadīšanas modeli, kas sekmētu mazumtirgotāju iespējas tirgū. Hipotēze: veicot merčendaizinga pieejas analīzi, tādējādi sekmējot pārdošanas rezultātus mazumtirdzniecības uzņēmumos. Lai sasniegtu maģistra darba izvirzīto mērķi nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus: 1. izpētīt mazumtirdzniecības stāvokli Latvijas tirgū; 2. teorētiski un praktiski apskatīt merčendaizinga piemērošanu mazumtirdzniecībā; 3. merčendaizinga efektivitātes novērtējums mazumtirdzniecībā; 4. izpētīt patērētāju uzvedību pirkuma izvēles un pirkšanas procesā; 5. izstrādāt patērētāju rīcības modeli; 6. apskatīt merčendaizinga iespējas sortimenta veidošanā, lai stimulētu pārdošanu; 7. noteikt merčendaizinga ietekmējošus faktorus mazumtirdzniecībā; 8. izstrādāt merčendaizinga vadības modeli mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Maģistra darba izstrādē ir pielietotas vairākas pētījumu metodes: • kvantitatīvas pētījumu metode - veikta aptauja praktiskas informācijas iegūšanai; • statistiskās un grafiskās analīzes metodes – grafiku un tabulu izveidošana un salīdzināšana. Maģistra darbā ir šādas autores novitātes: • izstrādāts patērētāja rīcības modelis mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas ļauj precīzāk pielietot merčendaizingu mazumtirdzniecības veicināšanai. • izstrādāts merčendaizinga vadīšanas modelis, kas ļauj pilnveidot merčendaizinga pielietošanu mazumtirdzniecībā. Analītiskajā daļā tiek dots vispārējais mazumtirdzniecības nozares raksturojums. Teorētiskā daļā tiek noteikti patērētāju rīcību ietekmējošie faktori ar anketēšanas palīdzību, apkopojot rezultātus varēs noteikt, ka klienti veic pirkumus un izstrādāt patērētāju rīcības procesa shēmu, lai varētu efektīvi plānot merčendaizinga procesu mazumtirdzniecības uzņēmumos. Zinātniski praktiskā daļā tiek dots noteikta mazumtirdzniecības uzņēmuma raksturojums.Noslēdzot maģistra darbu zinātniski praktiskajā daļā ir aprakstīta izstrādāta merčendaizinga plānošanas modeļa aprobācija viena no mazumtirdzniecības uzņēmuma.
Atslēgas vārdi Merčendaizings, mazumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Merchandising, Retail
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 09:11:20